Sähkön siirtohintojen nousua rajoitettiin lakimuutoksilla

23.06.2021

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta. Lakimuutoksilla hillitään sähkön siirtohintojen nousua. Asialle on laaja yhteiskunnallinen tarve ja tuki.

Nopeasti kasvaneet sähkölaskut ovat ymmärrettävästi aiheuttaneet suuttumusta ja huolta eri puolella Suomea. 2010-luvulla esimerkiksi pientaloasukkaiden sähkön kokonaishinta sisältäen siirron, energian ja veron nousi 9 vuoden aikana noin 25 prosenttia ja siirtohinta 30 prosenttia. Verollinen siirtohinta on samana aikana noussut jopa lähes 50 prosenttia!

Eduskunnassa on pitkään tehty töitä sen eteen, että siirtohintoja ja niiden korotuksia saadaan kohtuullistettua. Olemme käsitelleet lakiesitystä talousvaliokunnassa koko kevään ajan. Aiempien hallitusten tekemiä virheitä korjattiin nyt. On tärkeä muistaa, että luonnollisia monopoleja ei rajoiteta muutoin kuin lainsäädännön reunaehdoin.

Jatkossa siirtohintojen korotuskatto alennetaan 15 prosentista 8 prosenttiin. Käytännössä vuodesta 2022 alkaen siirtoyhtiöt voivat periä asiakkailta 350 miljoonaa euroa vähemmän maksuja kuin vuonna 2020. Suomalaisille lakimuutokset tarkoittavat käytännössä hintojen kertakorotusten selvää laskua.
Myös jakeluverkkojen kehittämissuunnitelmien vaatimuksia tarkennetaan kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Ehdotus myös velvoittaa kuulemaan asiakkaita kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Mahdollistamme paketin yhteydessä pienimuotoisen sähköntuotannon liittämisen erillisellä linjalla kiinteistörajan yli suoraa sähköntoimitusta varten. Tällä muutoksella edistetään päästöttömän energian, kuten aurinkosähkön käyttöä, kun paneelin ei tarvitse olla omalla tontilla. Aiemmin vaadittua erillistä lupaa ei enää jatkossa tarvita.

Nyt tehtävät lainsäädäntömuutokset eivät ole päätepiste vaan tärkeä kehitysvaihe sähkömarkkinoiden sääntelyssä. Teimmekin valiokunnassa tulevaa työtä ohjaavia lausumia. Nyt hyväksytty lainsäädäntö on merkittävä parannus kuluttajien näkökulmasta.

 

Kuva: Martiina Woodson