Suomeen uusia valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita

19.11.2021

Suomi on kaunis maa. Meillä on paljon upeita luontokohteita ja kulttuuriympäristöjä. Hyväksyimme eilen päivitetyn listan valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista.
Valtakunnallisesti arvokkaita maisemia on nyt jopa 186, mikä on 30 enemmän kuin edellisessä luettelossa. On tärkeää, että vaalimme arvokkaita suomalaisia maisemia.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavia esimerkkejä suomalaisesta kulttuuri- ja luonnonperinnöstä. Ne ovat syntyneet luonnon ja perinteisen maankäytön yhteisvaikutuksen tuloksena. Jotta alueet säilyttävät arvonsa pitkälle tulevaisuuteen tulee näitä maisemia hoitaa ja vaalia. Siihen tarvitaan yhteistyötä, joka perustuu elinkeinojen harjoittamisen jatkuvuuteen, alueille ominaisten kulttuuri- ja luonnonarvojen kunnioittamiseen sekä maankäytön taitavaan suunnitteluun

Valtakunnallisten maisema-alueiden joukossa ovat muun muassa Saaristomeren merimaisemat, Kymijoen laakso ja Puijon maisemat. Itselleni rakas maisema-alue on lähellä kotiani sijaitseva Koli, jonka vaarat ja niiltä aukeava Pielisen vesimaisema on ehkä tunnetuin luonnonnähtävyytemme.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luettelo on peräisin vuodelta 1995 ja päivitimme sitä nyt ensimmäisen kerran. Päivitys on ollut käynnissä pitkään. Päätöksen valmistelu alkoi jo yli kymmenen vuotta sitten. Olen todella ylpeä, että päivitys on nyt saatu maaliin.

Maisema-aluestatuksella pyritään turvaamaan suomalaisen maaseudun perinteisiä ja arvokkaita maisemia, joita uhkaa nykyisin esimerkiksi luonnon köyhtyminen, maatalouden muutoksista johtuva maisemakuvan muuttuminen sekä rakennusten rapistuminen ja sopimaton uudisrakentaminen. Valtakunnalliset maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytön suunnittelussa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Maisema-aluestatus on maaseutukunnille myös matkailuvaltti. Yhä useampi suomalainen kun on viime vuosina suunnannut virkistymään omia lähimetsiä kauemmas. Maaseutukuntien kannattaa tarttua tähän trendiin. Monelle maalla asuvalle syy asuinpaikan valintaan on nimenomaan alueen luonnossa ja upeissa maisemissa. Miksi sama syy ei houkuttelisi paikalle myös matkailijoita?

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on nyt päivityksen jälkeen yhteensä 186. Vuoden 1995 luettelossa alueita oli 156. Päivitetyssä luettelossa on 50 kokonaan uutta aluetta ja 20 aluetta on poistettu luettelosta koska vuoden 1995 jälkeen niiden maisemallinen arvo on kärsinyt esimerkiksi elinkeinorakenteen muutoksista tai autioitumisesta.

Tärkein uutuus kokonaisuudessa on saamelaisalueita monipuolisesti edustavat kohteet Ylä-Lapissa. Saamelaisten kulttuurimaisemien kartoitus on hankkeen merkittävin, kansainvälistä tasoa oleva saavutus.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on julkaistu aluerajauksineen ja aluekuvauksineen ymparisto.fi-verkkosivulla.