Suomi saamassa uuden kansallispuiston Sallaan

10.06.2021

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen Sallan kansallispuiston perustamisesta. Sallasta tulisi Suomen 41. kansallispuisto. Sallan kansallispuistoksi esitettävällä alueella luonnonkauniit vanhat metsät, suot ja vaaramaisemat kohtaavat vaikuttavan rotkolaakson. Alueelle voi matkata julkisilla liikennevälineillä perille asti, mikä tukee kestävää, vähähiilistä matkailua. 

Suomalaiset rakastavat kansallispuistoja ja ne ovatkin todellisia Suomen luonnon aarteita. 

Siksi olen ylpeä ja iloinen siitä, että olemme nyt perustamassa uutta kansallispuistoa. Valtioneuvosto hyväksyi tänään Sallan kansallispuiston perustamista koskevan esityksen, joka etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. 

Sallan kansallispuisto tulee olemaan helposti saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä, mikä tukee kestävää matkailua ja on monen muun puiston osalta haasteellista. Sallan kansallispuistoon pääsee aivan perille asti bussilla Kemijärven rautatieasemalta, jonne voi matkustaa mukavasti vaikkapa yöjunalla eteläisemmästäkin Suomesta. 

Uusi kansallispuisto olisi tarkoitus perustaa liki 10 000 hehtaarin alueelle Sallan kuntaan häikäisevän kauniin Sallatunturin alueelle. Puistoon alueelle kuuluisi niin liki 500 metrin korkeuteen kurottava Iso Pyhätunturi kuin 250 metrin syvyyteen ulottuva Aatsinginhaudan rotkolaakso, joka on syntynyt vuosimiljoonien kuluessa eroosion ja jääkausien seurauksena.

Sallatunturin alue on luonnoltaan monipuolista ja ansaitsee kansallispuistostatuksen. Alue tunnetaan maakotkan ja karhun valtakuntana, mutta sen vanhoissa metsissä ja luonnontilaisilla soilla voi tavata myös uhanalaisen kalkkikäävän, Lapin satakieleksikin kutsutun sinirinnan sekä monia kahlaajalintuja. Tulevassa puistossa voi nähdä myös Suomessa harvalukuisen, kauniisti keltaisena kukkivan lettorikon.

Sallan kansallispuistolla tulee toteutuessaan olemaan myönteisiä vaikutuksia luonnon ja retkeilyn lisäksi myös Sallan alueen taloudelle. Kansallispuisto lisää alueen vetovoimaa ja luo uusia mahdollisuuksia kestävälle matkailulle.

Kansallispuistojen suosio on viime vuosina kasvanut. Luontobuumista kertoo esimerkiksi se, että kansallispuistojen kävijämäärät ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan. Erityisen voimakasta suosion nousu on ollut korona-aikana, kun yhä useampi suomalainen on löytänyt luontoon. Yksinään viime vuonna kansallispuistojen kävijämäärät kasvoivat keskimäärin 23 prosenttia vuodesta 2019.

Kävijämäärien kasvaessa hallituksen panostukset kansallispuistoihin ovat tulleet todella tarpeeseen. Olemme tällä hallituskaudella yli kaksinkertaistaneet luonnonsuojelun rahoituksen, mikä on mahdollistanut nykyisten kansallispuistojen retkeilyreiteistä huolehtimisen sekä kansallispuistoverkoston laajentamisen.

Sallan kansallispuisto tulisi olemaan 41. kansallispuistomme. Uuden puiston perustamista koskeva esitys etenee seuraavaksi eduskuntaan, ja tavoitteena on saada laki voimaan vielä tämän vuoden aikana. Ensimmäisen kerran uudesta kansallispuistosta pääsisi siis todennäköisesti nauttimaan hiihtäen, mutta mikään ei estä tutustumasta alueeseen jo vaikka tänä kesänä.

Suunnittelemme Sallan lisäksi myös toista uutta kansallispuistoa Hämeenlinnan Evolle. Alueellinen työryhmä pohtii parhaillaan Evon tiedekansallispuiston perustamisen edellytyksiä ja muun muassa rajausta.