Suostumukseen perustuva seksuaalirikoslaki on iso ajattelutavan muutos, joka jokaisen tulee ymmärtää

17.06.2022

Lakivaliokunnassa saimme valmiiksi kevään ja ehkä koko eduskuntakauden tärkeimmän urakan: Seksuaalirikoslaki tuodaan vihdoin tähän päivään ja muutetaan suostumukseen perustuvaksi. Se on iso askel kohti maailmaa, jossa jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan.

Mikä nyt siis käytännössä muuttuu ja mitä se tarkoittaa?

Kyseessä on iso ajattelutavan muutos, joka jokaisen tässä yhteiskunnassa tulee ymmärtää. Jatkossa seksi ilman suostumusta tunnistetaan rikoslaissa raiskaukseksi. Ei tarkoittaa aina ei, ja vain kyllä tarkoittaa kyllä.

Tähän asti seksuaaliväkivallan rangaistavuudessa merkitsevää on ollut se, onko tekijä käyttänyt väkivaltaa ja onko uhri vastustellut. Siksi moni seksuaalisen väkivallan teko on jäänyt rankaisematta. 

Jatkossa tutkitaan, onko uhrilla ollut aidosti mahdollisuus päättää, haluaako hän osallistua seksuaaliseen tekoon vai ei. Laki tunnistaa myös esimerkiksi painostuksen ja lamaantumisen syinä, jotka tosiasiallisesti estävät suostumuksen antamisen. 

Lakiuudistuksen myötä seksuaalirikosten rangaistuksia ankaroitetaan kautta linjan ja erityisesti lapsiin kohdistuvien tekojen rangaistukset kovenevat tuntuvasti. Lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus myös erotetaan selkeästi aikuisiin kohdistuvista teoista.

Uusi laki suojelee lasten koskemattomuutta aiempaa vahvemmin. Lasten kohdalla tehdään selväksi, että uhri ei ole voinut olla mukana vapaaehtoisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saman ikäluokan nuorten välillä tapahtuvat, molempien osapuolten suostumukseen perustuvat seksikokemukset olisivat laittomia.

Sanallinen ahdistelu ja toisten seksuaalisten kuvien luvaton levittäminen kielletään. Laki tunnistaa aiempaa paremmin, että seksuaalista itsemääräämisoikeutta voidaan loukata ja toiselle aiheuttaa vahinkoa myös verkon välityksellä. Netin välityksellä tapahtuvan rikollisuuden kehitystä on tärkeää seurata myös jatkossa, jotta lainsäädäntö pysyy ajan tasalla ja tarpeeksi kattavana.

Uudistuksen onnistunut toteutus edellyttää laaja-alaista viestintää ja asianmukaista seksuaalikasvatusta. Tähän myös valiokunnassa kiinnitimme huomiota. Jokaisen tässä yhteiskunnassa tulee ymmärtää, että toiseen kajoaminen ilman lupaa ei ole ok ja sillä on seurauksia. Tämä on huomioitava niin kotona, kouluissa kuin muissakin palveluissa, jotta jokainen oppii lapsesta asti kunnioittamaan ja suojelemaan sekä omaa että toisten kehoa ja koskemattomuutta.

On välttämätöntä varmistaa, että poliisilla, syyttäjillä, tuomioistuimilla ja muillakin viranomaisilla on riittävä osaaminen uuden lain soveltamiseen. Uhrien kokemukset esimerkiksi poliisin suhtautumisesta seksuaaliväkivaltaan ovat valitettavasti vaihtelevia. Poliisilta on voitava odottaa erityisosaamista uhrien kohtaamiseen ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asioiden hoitamiseen. Vain näin voimme varmistaa, että uhrit uskaltavat hakea apua ja oikeutta.

Uudistuksen myötä Suostumus2018-kansalaisaloitteen keskeisimmät tavoitteet toteutuvat. Kansalaisaloitekampanjan tuki oli äärimmäisen tärkeää, kun neuvottelimme tämän uudistuksen mukaan hallitusohjelmaan. Kiitos tästä kuuluu myös jokaiselle, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana puhunut kokemastaan häirinnästä ja väkivallasta, ja vaatinut muutosta.

Seuraavaksi laki menee koko eduskunnan käsittelyyn. Uuden lain on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa.