Häirintä ja epäasiallinen käytös ei kuulu puoluetoimintaan

21.06.2022

Vihreissä häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä voi ilmoittaa anonyymisti. Vihreissä on käytössä useita työkaluja häirintään puuttumiseksi. Meidänkin työssämme on kuitenkin yhä parannettavaa. 

Häirintään, seksuaaliseen ahdisteluun ja epäasialliseen käytökseen tulee suhtautua vakavasti kaikkialla yhteiskunnassa, myös puolueissa. On niin yksilöiden kuin demokratian kannalta ongelma, mikäli ihmiset eivät voi turvallisin mielin osallistua poliittisten puolueiden toimintaan ja olla mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 

Puolueilla on erityinen mahdollisuus myös vaikuttaa lainsäädäntöön ja sitä kautta laajemmin siihen, miten suhtaudumme koskemattomuuden ja jokaisen oikeuden päättää omasta kehostaan. Esimerkki eteenpäin vievästä lainsäädännöstä on juuri eduskunnan käsittelyssä oleva, suostumukseen perustuva seksuaalirikoslain uudistus

Samalla on selvää, että lakien taakse ei voi piiloutua. Vain murto-osa häirintätapauksista tulee viranomaisten tietoon ja näistäkin vain pieni osa etenee tutkintaan. Epäasiallisen käytöksen ja häirinnän saralla on paljon tilanteita, joissa lakiin vetoaminen ei ole vastaus, vaan tarvitaan organisaation omaa moraalista kompassia ja toimintatapoja. 

Yhdessäkään puolueessa ei voida tuudittautua ajatukseen, ettei meillä voisi tapahtua häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä. Vihreissä olemme vuosien ajan pyrkineet luomaan ilmapiiriä ja toimintatapoja, jossa häirintätapaukset ja epäasiallisuudet olisi mahdollista nostaa esiin matalalla kynnyksellä. 

  • Meillä on yhdenvertaisuussuunnitelma, joka muodostaa pelisäännöt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle ja kehittämiselle kaikkien puolueen toimijoiden kesken vapaaehtoisista työntekijöihin. 
  • Kaikki Vihreiden tapahtumat ja viestintäkanavat ovat turvallisempia tiloja. Turvallisempi tila tarkoittaa, että jokaisella on vapaus olla sellainen kuin on, ilman pilkkaa, syrjintää tai häirintää. Nämä pelisäännöt kerrotaan niin tapahtumien kuvauksissa ja käydään läpi esimerkiksi tapahtumien alussa. 
  • Puolueen tapahtumissa ja tilaisuuksissa on häirintäyhdyshenkilöt, joihin osallistujat voivat olla yhteydessä ja saada luottamuksellista keskusteluapua. Häirintäyhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa puhelimitse koko tapahtuman ajan. 
  • Häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä voi ilmoittaa lomakkeella tai sähköpostitse (turvallisuusasiat@vihreat.fi) puoluetoimistolle milloin tahansa, myös tapahtumien ulkopuolella. 
  • Jäsenyhdistystemme koulutus- ja neuvontamateriaaleissa kannustetaan ottamaan käyttöön vastaavia työkaluja. Lukuisat Vihreät yhdistykset ovatkin luoneet omat turvallisemman tilan periaatteensa ja järjestävät häirintäyhdyshenkilön myös paikallisiin tapahtumiin. 
  • Yhteydenotot käsitellään aina ja selvitetään tapaus kerrallaan. Yhteydenottoihin suhtaudutaan luottamuksellisina ja jatkotoimista keskustellaan myös ilmoittajan kanssa, hänen toiveitaan kunnioittaen. 

Nämä käytännöt ovat parantaneet tilannetta, mutta työ on yhä alussa. Seksuaalinen häirintä on laajasti yhteiskuntaamme läpäisevä ilmiö, jota puolueidenkin piirissä mahdollistavat seksistiset asenteet, voimakkaat valtasuhteet ja vaikemisen kulttuuri. Jo pelkkä ongelmien nostaminen julkiseen keskusteluun on vaatinut valtavien vaikeuksien voittamista. Pelkkä puhe nollatoleranssista ei kuitenkaan riitä, vaan häirinnän kulttuurin peittoaminen vaatii myös meiltä vihreiltä jatkuvaa keskustelua, toimivia kuuntelemisen, tukemisen ja puuttumisen käytäntöjä, ja raakaa työtä niiden toimeenpanemiseksi. 

  1. Miten tuemme ihmisiä ongelmien esiin nostamisessa? Meidän tulee varmistaa, että tieto luotettavista yhteydenottotavoista on kaikkien saatavilla, ja entistä selkeämmin tuettava häirinnästä ilmoittavaa asian eteenpäin viemisessä.
  2. Miten huolehdimme, että hyviä käytäntöjä noudatetaan liikkeessämme ja riskit tunnistetaan erilaisissa tilanteissa? Keskustelua, koulutusta ja ohjeistusten päivittämistä tarvitaan yhä. 
  3. Miten parannamme puuttumisen käytäntöjämme? Ulkopuolinen kokee usein häirintään puuttumisen vaikeaksi, kiusalliseksi tai pelottavaksi. Puuttuminen on kuitenkin taito ja toimintatapa, joka vahvistuu käytössä sekä yhteisöllä että yksilöllä. 

Vihreiden tavoitteena on tarjota kaikille jäsenille, aktiiveille ja luottamustoimijoille turvallinen sekä avoin ja innostava ilmapiiri muuttaa maailmaa. Meidän on jatkuvasti arvioitava, onnistummeko tarjoamaan hyvän ja turvallisen poliittisen liikkeen ihan kaikille vihreille ja luomaan uskottavat toimintatavat ongelmien ratkomiseksi. Häirinnän vastainen työ on kaikkea muuta kuin valmis.