Synnyttäjien ei tarvitse jäädä yksin: doulatoiminta osaksi perhepalveluita

13.01.2022

Odotus, synnytys ja lapsivuodeaika ovat mullistavia hetkiä perheen elämässä ja on erittäin tärkeää, että perhe tulee silloin kuulluksi ja kokee hoidon jatkuvuutta. Doulan tuki tarjoaa apua juuri tähän elämänvaiheeseen.

”Ensimmäinen raskauteni oli yllätysraskaus, minkä johdosta monet kehoa koskevat muutokset ja synnytykseen liittyvät asiat mietityttivät ja aiheuttivat itselleni ensimmäisten kuukausien aikana pelkoa. Jo ensimmäisistä viikoista alkaen kaipasin tukea siihen, että olisin saanut käsitellä kunnolla synnytykseen liittyviä kysymyksiä ja huolia.”

– Noora Koponen

Mitä doulatoiminta sitten käytännössä on?

Doulatoiminnassa ei ole mitään uutta. Perinteisesti synnyttäjillä on ollut kätilön lisäksi tukenaan läheisiä ja synnytyksen aikaisemmin kokeneita henkilöitä tuomassa henkistä tukea ja turvaa. Kun synnytyksen aika on tullut, he ovat auttaneet synnyttäjää juuri niin kuin hän on halunnut. 

“Tieto siitä, että olen tuttuna henkilönä läsnä heti synnytyksen alusta ihan loppuun asti, helpottaa monia pelkoja.”

– Marjaana Siivola

Nykyisin synnyttäjät kokevat usein jäävänsä yksin, kun he yrittävät synnytyksen alkuvaiheessa pärjätä kotona ilman kunnollista tukea. Tämä voi lisätä synnytyksen ongelmia. Doulan läsnäolo rauhoittaa ja rentouttaa synnyttäjää ja hänen tukihenkilöään edistäen synnytystä. Doula on synnytyksessä usein perheelle ainoa tuttu henkilö, millä on hoidon jatkuvuutta edistävä vaikutus. 

“Kun menen synnyttäjän luokse hänen kotiinsa synnytyksen alkuvaiheessa, on ihana nähdä, miten hän rentoutuu saapuessani. Olemme jo tuttuja, pelot hälvenevät ja synnyttäjän koko keho rentoutuu.”
– Marjaana Siivola

Doula ei tee terveydenhoidon toimenpiteitä eikä diagnosoi.

Doula on synnytystukihenkilö, joka tarjoaa henkistä, fyysistä ja tiedollista tukea synnyttäjälle sekä mahdolliselle tukihenkilölle heidän toiveidensa mukaisesti odotusaikana, synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen.

Doulan avulla synnytyspelot helpottuvat, tieto synnytyksestä lisääntyy, odottaja kokee vähemmän stressiä ja synnytyksessä tulee tutkitusti vähemmän komplikaatioita. Doulan kanssa synnyttäneet tarvitsivat vähemmän synteettistä oksitosiinia ja lääkkeellistä kivunlievitystä, heidän synnytykset käynnistyivät useammin luonnollisesti ja päätyivät harvemmin sektioon.

“Kun synnytyksessä tulee eteen yllättäviä tilanteita ja kätilöt ovat kiireisiä toimimaan synnyttäjän ja vauvan terveyden ylläpitämiseksi, läsnäoloni kannattelee perhettä muutostilanteen yli. Monesti tukihenkilö jää näissä sivuun ja yksin, mikä voi olla traumatisoivaa, mutta doulalla on aikaa tarjoata myös hänelle tukea.”

– Marjaana Siivola

Hyvän tuen kanssa synnyttäneiden vauvat tarvitsevat harvemmin tehohoitoa synnytyksen jälkeen ja synnyttäneillä oli harvemmin huonoja synnytyskokemuksia sekä synnytyksen jälkeistä masennusta. Doula edistää perheen henkistä ja fyysistä terveyttä raskausaikana, synnytyksessä ja lapsivuodeaikana.

Doulapalvelu on osa tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa hoitoa, mikä parantaa perheiden hyvinvointia, tuo kustannussäästöjä ja vähentää synnytyksen aikana tarvittavia toimenpiteitä. Tämä vähentää komplikaatioiden määrää ja lisää hyviä elinvuosia. Esimerkiksi synnytystraumat heikentävät kiintymyssuhteen rakentumista ja lisäävät tarvetta perheneuvolan palveluille.

Doulapalvelu on kustannustehokas matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä palvelu, josta kaikenlaiset perheet erilaisissa elämäntilanteissa voivat hyötyä. Useat maat, kuten Yhdysvallat, Alankomaat ja Islanti tarjoavat doulapalveluita osana perhepalveluita.

Doulatoiminta tulisi saada kaikkien doulan haluavien perheiden saataville ja se voisi olla osa palvelusetelillä toimivaa palvelua.

“Olen jättänyt tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen siitä, miten voisimme saattaa doulapalvelut osaksi perhepalveluita.”

– Noora Koponen

Odotus, synnytys ja lapsivuodeaika ovat mullistavia hetkiä perheen elämässä ja on erittäin tärkeää, että perhe tulee silloin kuulluksi ja kokee hoidon jatkuvuutta. Doulan tuki tarjoaa apua juuri tähän elämänvaiheeseen.

Sertifioitujen doulien tuoma tuki perhepalveluiden kokonaisuudessa olisi korvaamatonta. Synnyttäjien ei tarvitse, eikä pidä jäädä yksin.