Tarvitaan ripeitä toimia Itä- ja Kaakkois-Suomen tuulivoimaongelmien ratkaisemiseksi

20.12.2019

Hallitus on tekemässä selvitystä Itä- ja Kaakkois-Suomen tuulivoimaongelmista. Toivon, että tämä selvitys valmistuu ripeästi ja sen pohjalta ryhdytään nopeasti toimenpiteisiin.

Suomen energiatuotanto on suuressa muutoksessa, ja erityisesti tuulivoima on yksi nopeimmin kasvavista energiatuotantomuodoista. On arvioitu, että Suomessa toimivat tuulivoimayhtiöt ovat valmiita investoimaan jopa yli 4 miljardia euroa uuteen tuulivoimaan. Tuulivoima onkin erittäin kustannustehokas tapa tuottaa sähköä.

Tällä hetkellä lähes kaikki tuulipuistot on sijoitettu läntiseen Suomeen. Tämä ei selity läntisen Suomen ylivertaisilla tuuliolosuhteilla, vaan se selittyy Puolustusvoimien kielteisillä päätöksillä. Tuulivoimalahanke voi edetä vain, jos se saa myönteisen lausunnon Puolustusvoimilta. Tuulivoimaloista aiheutuu tutkille varjostusvaikutus, joka lyhentää tutkien kantamaa ja muodostaa katveita. Lisäksi haasteena on välähdysvaikutus, joka häiritsee maalinhavaitsemiskykyä ja aiheuttaa virheilmaisuja.

Alueellisen ilmavalvonnan turvaaminen on tärkeää, mutta esimerkiksi Lappeerannan–Lahden teknillisen yliopiston tutkijat ovat kuitenkin todenneet, että muualla maailmassa tutkahäiriöiden poistamiseen on löydetty toimivia teknisiä ratkaisuja, mutta Suomi on tässä asiassa pahasti jälkijunassa. Olisi erittäin tärkeää tietää minkä hintaisia tällaiset ratkaisut olisivat Suomessa, jotta voidaan selvittää, ovatko nämä ongelmat ratkaistavissa kustannustehokkaasti. 

Alueellisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta nykyinen tilanne on erittäin ongelmallinen. Edullisen sähköntuotannon lisäksi Itä‑ ja Kaakkois-Suomi menettävät rakentamisesta ja kiinteistöverotuotoista kertyvän hyödyn. Kuitenkin juuri Itä‑ ja Kaakkois-Suomi kaipaavat ripeästi tukea talouteensa uusien verotulojen ja työpaikkojen muodossa. Suomen sähköverkon kannalta olisi järkevää sijoittaa tuulivoimaloita eri puolille Suomea, varsinkin, kun Itä‑ ja Kaakkois-Suomi soveltuisivat tuuliolosuhteidensa puolesta erinomaisesti tuulivoimatuotantoon. Alueet ovat myös sopivan harvaan asuttuja, joten tuulivoiman vastaisuus asukkaiden suunnalta olisi pienempää kuin Länsi-Suomessa.

Nyt on tärkeää että löydämme yhdessä keinoja, joilla tämä tuulivoimatuotannon kehittämistä estävä ongelma voidaan ratkaista.