Tätä maata rakennetaan lapsiamme varten

11.02.2020

Eduskunta kävi tänään keskustelua uuden vuosikymmenen alusta. Tulevaisuudesta puhuttiin keskellä historiallista vauvakatoa. Lapsia syntyy nyt vähemmän kuin kertaakaan 1860-luvun nälkävuosien jälkeen. Kuitenkin me tiedämme, että moni toivoo lasta, mutta ei uskalla tai voi toteuttaa toivettaan.

Poliitikkojen tehtävä ei ole käskeä naisia synnyttämään uusia veronmaksajia isänmaan takia. Meidän tehtävämme on rakentaa maata, jossa tulevaisuuteen voi luottaa. Samalla on tehtävä politiikkaa, joka luo toivoa.

Tulevaisuuteen nojaavassa maassa puolustetaan koulutusta. Vanhempien on voitava luottaa siihen, että jokainen päiväkoti ja koulu on hyvä paikka kasvaa ja oppia. Siksi jo ensi elokuusta alkaen me palautamme jokaiselle lapselle tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja ryhmäkokoja pienennetään. Me myös palkkaamme lisää opettajia ja panostamme koulutuksen tasa-arvoon. Oppivelvollisuuden jatkamisen lisäksi me vihreät kannatamme esiopetuksen muuttamista kaksivuotiseksi ja maksutonta varhaiskasvatusta. Näin pienessä maassa koulutus ei saisi koskaan olla maksullista. Ei varsinkaan kaikkein pienimmille.

Jos haluamme tukea perheen perustamista, haave lapsesta ei saa tarkoittaa köyhyyttä. Köyhyys vaikuttaa lapsiin vakavalla tavalla. Se sulkee lasten edestä sellaisia ovia, jotka ovat muille auki. Se vie vanhemmilta voimia. Kuitenkin hyvinvoivassa Suomessa yli 100 000 lasta elää köyhyydessä. Se on järkyttävä määrä. Siksi me olemme päättäneet parantaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa. Me nostamme opintotuen huoltajakorotusta ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta sekä teemme korotuksia lapsilisiin. Vihreiden tavoite on poistaa lapsiperheköyhyys kokonaan.

Meillä on kuitenkin syytä olla ylpeitä siitä, että tässä maassa pienen lapsen äiti voi olla pääministeri. Naisten on voitava luottaa siihen, ettei vauvahaave tarkoita pienituloisuutta tai urasta luopumista. Siksi tämä hallitus tekee vihdoin sen, missä on aikaisemmin epäonnistuttu. Me uudistamme perhevapaat niin, että perheiden tasa-arvoisuus ja vapaiden joustavuus kasvaa. Oikeus uraan kuuluu myös äidille. Ja oikeus viettää aidosti aikaa pienen lapsen kanssa kuuluu myös isälle.

Tulevaisuuden epävarmuus ei kuitenkaan johdu enää vain koulutuksesta, rahasta tai urasta. Yhä useampi meistä on huolissaan myös tämän maailman tilasta. Siksi tämän hallituksen tärkein tehtävä on rakentaa Suomesta maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio ja suojella luonnon monimuotoisuutta. Vihreän ympäristöministeri Krista Mikkosen johdolla suojellaan nyt enemmän luontoa kuin koskaan.

Me emme suojele ympäristöä itseämme varten. Me teemme sen lastemme vuoksi. Me puolustamme aapasoita, aarniometsiä, rantaniittyjä ja vapaita koskia lapsillemme. Heitä varten me puolustamme mehiläisiä, järvilohia, punasotkia ja Saimaan kuutteja.

Tämä maa on kaunis ja ihmeellinen paikka. Pidetään siitä huoli. Suomen pitää olla maa, jossa toiveen lapsesta uskaltaa toteuttaa.