Teemme vihreää jälleenrakennusta

02.06.2020

Koronan jälkeen maailma ei tule olemaan ennallaan. Teemme nyt valintoja siitä, miten rakennamme sen uudelleen. Päätimme tänään hallituksessa noin 5,5 miljardin euron elvytyspaketista, jolla panostamme koulutukseen, vähäpäästöiseen liikenteeseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Elvytyksellä vauhditamme vihreää jälleenrakennusta, jolla Suomi nostetaan jaloilleen ja yhteiskunnastamme tehdään ympäristölle ja ihmisille kestävä.

Nyt on tärkeää korjata se, minkä koronakriisi on rikkonut. Erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat tukeamme. Olemme hallituksessa päättäneet lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmasta, jolla tuetaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia. Turvaamme lastensuojelun resurssit ja panostamme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Vaikeina aikoina on erityisen tärkeää varmistaa kaikkien lasten mahdollisuudet kouluttautua ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan koulutuspolun alusta alkaen. Siksi lisäämme nyt rahaa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, oppilashuoltoon ja oppilaanohjaukseen. Haluamme estää sen, etteivät oppimiserot pääse repeämään pysyvästi. Samalla lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja, jotta yhä useampi nuori pääsee juuri itselle sopivalle alalle.

Moni on talouden äkkipysähdyksen vuoksi joutunut lomautetuksi tai irtisanotuksi. Lukuisat yrittäjät ovat vain niukasti leivän syrjässä kiinni. Elvytyspaketilla ehkäistään sitä, ettei eriarvoisuus pääse kriisin myötä kasvamaan. Kaikkien toimeentulosta pidetään nyt huolta ja työttömyysturvan rahoitus turvataan. Perustoimeentuloa nostetaan määräajaksi vuoden loppuun saakka. Kukaan ei saa joutua tyhjän päälle.

Kävely ja pyöräily ovat olleet kuluneena keväänä poikkeuksellisen suosittuja. Se on näkynyt vähentyneenä autoiluna ja puhtaampana kaupunkien ilmana. Liikkumisen murros on käynnistynyt jo ennen koronapandemian puhkeamista, ja trendi jatkuu sen jälkeenkin. Olemme hallituksessa päättäneet osana elvytystä tukea pyöräilyn ja kävelyn kehittämistä, mikä mahdollistaa mittavat kehittämishankkeet koko maan laajuisesti – oli sitten kyseessä pyöräbaana koko Suomen halki tai pyöräparkit rautatieasemille.

Maata pitkin matkustamista suosiva megatrendi tulee jatkumaan koronakriisin jälkeenkin, ja meidän on tärkeää tehdä sitä tukevat investoinnit ajoissa. Osana elvytystä tuetaan kestäviä liikennehankkeita ja koko maan kattavia raideinvestointeja. Elvytystoimena sähköisetään Laurila-Tornio -rataosuus, mikä mahdollistaa raiteita pitkin kulkevan henkilöliikenteen avaamisen Ruotsiin. Jatkossa esimerkiksi Oulusta voisi nousta illalla junaan ja yhden vaihdon jälkeen matkustaa yöjunalla Tukholmaan.

Lisätalousarvion lisäksi hallitus on saavuttanut neuvottelutuloksen suurten kaupunkiseutujen kanssa liikenteen ja asumisen kehittämisestä eli MAL-sopimuksista. Lisätalousarvion ja MAL-neuvottelutuloksen yhteenlasketut valtion joukkoliikenne-, raide- ja kävelyn ja pyöräilyn panostukset ovat lähes miljardi euroa. Tämä on historiallisen suuri saavutus.

Myös joukkoliikenteen vähentyneitä lipputuloja kompensoidaan, jotta joukkoliikenteen palvelutaso ei putoa ja yhteydet toimivat kriisin jälkeenkin.

Jotta ilmastokriisiä pystytään torjumaan, pitää päästöjen vähentämisen lisäksi kasvattaa hiilinieluja. Olemme päättäneet hallituksessa satsata 20 miljoonaa euroa lisää metsien suojeluun. Suojelutoimet ulottuvat koko maahan – myös Pohjois-Suomeen, jonka metsät ovat etelää vanhempia. Samalla korjaamme sitä vahinkoa, jota vuosikymmenien luontokato on metsäluonnon monimuotoisuudelle aiheuttanut.

Suojelemme elvytyksen osana myös Itämertamme. Osa Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivoista on tulossa käyttöikänsä päähän, eikä niistä ole enää suojelemaan haurasta Itämertamme mahdollisten öljy- tai kemikaalivahinkojen sattuessa. Nyt panostamme Itämeren suojeluun ja öljyntorjuntaan varaamalla rahat uusien laivojen hankintaan.

Lähiluonto on antanut meistä monelle koronakriisin aikana paljon voimaa. Elvytyksen osana tehdään yhteensä 23 miljoonan euron panostus retkeilyalueisiin ja kuntien lähivirkistysalueisiin. Luonnossa liikkumisen saama suuri suosio on aiheuttanut etenkin eteläisessä Suomessa sen, että paljon ihmisiä pakkautuu ahtaille reiteille. Nyt pystymme parantamaan reittejä ja perustamaan uusia kansallisia kaupunkipuistoja, minkä myötä entistä useammalle voidaan tarjota mahdollisuus ladata akkuja lähiluonnon keskellä.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on tärkeää siirtyä fossiilisista polttoaineista, kuten öljystä, kohti uusituvaa ja puhdasta energiaa. Monissa omakotitaloissa ja kuntien rakennuksissa ympäri Suomen on käytössä vielä öljylämmitys. Nyt tuemme sekä kotitalouksia että kuntia vaihtamaan öljylämmityksen ilmastokestävään lämmitysmuotoon, kuten maalämpöön. Samalla asukkaat saavat selvää säästöä lämmityskuluissa.

Osaaminen on yksi kivijalka, jonka varaan tulevaisuuden Suomi rakennetaan. Elvytyksen osana panostetaan myös tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. Jatkuvaan oppimiseen ja avoimeen korkeakoulutukseen tehtävällä lisärahoituksella varmistetaan, että omaa osaamista voi kehittää muuttuvassa maailmassa.

Kulttuuri on tärkeä osa kestävää yhteiskuntaa, jossa kulutus rakentuu muunkin kuin kertakäyttöisen tavaran ympärille. Päätimme hallituksessa tukea Helsinkiin kaavaillun arkkitehtuuri- ja designmuseon perustamista. Museolla tulee olemaan valtakunnallista merkitystä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun esiin nostamisessa, ja se voi houkutella maahan myös kansainvälisiä vieraita.

Toisin kuin leikkauslistoja väläyttelevä oikeisto-oppositio ajattelee, nyt on aika rakentaa eikä hajottaa. Ennen kuin on mielekästä arvioida julkisen talouden tilaa, meidän on hoidettava käynnissä oleva kriisi ja luotava työpaikkoja. Sen sijaan että tarkastelemme julkista taloutta lyhyellä tähtäimellä, meidän on katsottava pitkälle 2030-luvulle: Olemmeko turvanneet Suomen kilpailukyvyn panostamalla riittävästi osaamisen, ekologiseen rakennemuutokseen ja esimerkiksi sosiaaliturvan uudistamiseen? Olemmeko saaneet aikaiseksi reilun muutoksen, jolla torjutaan ilmastonmuutosta ja vähennetään eriarvoisuutta?

Tähän kaikkeen nyt tehtävä vihreä jälleenrakennus keskittyy.