Tekijänoikeuskorvaukset eivät saa heikentää oikeutta työttömyysturvaan

11.12.2020

Tekijänoikeuskorvauksia saavat luovien alojen ammattilaiset ovat väliinputoajia työttömyysturvajärjestelmässä. Tekijänoikeuskorvaukset eivät kerrytä työttömyysturvaa, mutta ne leikkaavat sitä. Asetus kaipaa pikaista tarkennusta.

Kulttuurin ja muiden luovien alojen ammattilaiset työskentelevät usein projekteissa. Kun esimerkiksi kirjailija sopii kirjansa julkaisemisesta tai muusikko levyn tekemisestä, sovitaan samalla tekijänoikeuskorvauksista.

Tekijänoikeus on ennen kaikkea luovan työn suoja. Tällöin tekijä voi määrätä omasta työstään: pitääkö hän esimerkiksi kirjan, veistoksen tai kappaleen itsellään vai myykö sen eteenpäin ja mihin hintaan. Luovan alan ammattilaiset saavat tulonsa teosten ja niiden käyttöoikeuksien myymisestä.

Tekijänoikeusjärjestöt jakavat korvaukset useimmiten kaksi tai neljä kertaa vuodessa. Monissa tilanteissa tekijänoikeuksia maksetaan vasta vuosien päästä. Viive syntyy, koska korvauksia maksetaan vasta teoksen käytöstä, eikä sen tekemisestä.

Luovan alan tekijälle tilanne voi muuttua mutkikkaaksi, jos hän jää työttömäksi. Tekijänoikeuskorvaukset eivät kerrytä työttömyysturvaa, mutta ne leikkaavat sitä. Tilanne on ristiriitainen. Työttömyysturvalain mukaan ansiosidonnaista työttömyyskorvausta kerryttää ja sitä sovittelussa alentaa sellainen ansiotulo, joka on saatu korvauksena työstä. Tekijänoikeudet eivät silti kerrytä työttömyysturvaa.

Tilanne pitää korjata niin, että tekijänoikeusjärjestöjen maksamat tekijänoikeuskorvaukset ennen työttömyyttä tehdyn teoksen tai esityksen käytöstä jätetään huomioimatta työttömyysetuuden sovittelussa. Näin tekijänoikeudet eivät heikennä yhdenkään luovan alan ammattilaisten oikeutta työttömyysturvaan.

Korona on ravistellut etenkin kulttuurin ja muiden luovien alojen ammattilaisten työnäkymiä vuosiksi eteenpäin. Nyt tarvitsemme toimia, jotta ala selviää tästä kriisistä. Tekijänoikeuskorvauksia koskevan asetuksen korjaaminen on askel oikeaan suuntaan.