Tiina Elo: Kestävyys on otettava kaiken päätöksenteon, suunnittelun ja budjetoinnin perustaksi

04.11.2020

Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo piti eduskunnan täysistunnossa 4.11. ryhmäpuheenvuoron. Puheessaan Elo peräänkuulutti, että YK:n globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteita on edistettävä nopeammin.

– Globaali eriarvoisuus kasvaa ja kietoutuu entistä tiiviimmin yhteen vakavien ympäristökriisien kanssa. Luontokato etenee. Kulutamme luonnonvaroja yli maapallon kestokyvyn ja kasvatamme ilmastovelkaa tuleville sukupolville. Näin ei voi jatkua. Tarvitsemme uusia kansainvälisiä kestävän hyvinvoinnin mittareita. Kestävyys on otettava kaiken päätöksenteon, suunnittelun ja budjetoinnin perustaksi, Elo sanoi.

Elon mukaan kestävä elvytys tarjoaa meille nyt ainutlaatuisen mahdollisuuden järjestelmätason muutoksen toteuttamiseen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

– Suomessa meidän on pienennettävä hiilijalanjälkeämme, joka on maailman suurimpien joukossa. Se tarkoittaa kulutus- ja tuotantotapojemme muuttamista sekä tehokkaita ilmastotoimia. Me vihreät kannatamme reilua muutosta, eli sitä, että vähennämme päästöjä, köyhyyttä ja epätasa-arvoa samaan aikaan. Tämä pätee niin paikallisesti kuin globaalisti, Elo totesi.

Elon muistutti, että YK:n globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi on aikaa enää 10 vuotta.

– EU:n elpymisvarat onkin käytettävä kokonaisuudessaan Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisiin, kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin. Käytännön työ tehdään suurelta osin kaupungeissa ja kunnissa, yrityksissä ja järjestöissä, oppilaitoksissa ja työpaikoilla, kotien arjessa. Tätä kestävän kehityksen työtä meidän tulee määrätietoisesti tukea, kannustaa ja helpottaa, Elo sanoi.

Lue koko puhe.