Tulevan hallituksen on uudistettava metsäpolitiikkaa ja vähennettävä hakkuita

12.04.2023

”Metsänhoidosta” on tullut kiertoilmaus jollekin aivan muulle kuin hoitamiselle. Tulevan hallituksen on uudistettava metsäpolitiikkaa ja vähennettävä hakkuita. Hiilen sidonnasta on tehtävä metsänomistajille kannattavaa ja metsäteollisuuden jalostusastetta on nostettava.

Maa- ja metsätalousministeriön tilaama metsälain ilmastoarviointi on valmistunut. Metsälain ilmastoselvitys näyttää, että vuoden 2013 metsälain ohella metsäasetus ja metsänhoidon suositukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa hakkuumäärät ovat kasvaneet ja Suomen puusto nuorentunut. 

Suomen Ilmastopaneeli ja Suomen Luontopaneeli ovat molemmat esittäneet painavan huolen siitä, että suomalaisten metsien käyttö ei ole kestävällä tasolla ilmaston eikä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Metsälain ilmastoselvitys vahvistaa ongelmat: metsiä hakataan liian nuorina ja harvennukset ovat olleet liian voimakkaita. Ongelma ei ole pelkästään metsälaissa, vaan metsäpolitiikan kokonaisuudessa. Seuraavan hallituksen on uudistettava metsälaki sekä metsien käyttöä säätelevät asetukset ja suositukset.

Monipuolisia metsänkäyttötapoja on lisättävä ja metsien käytön valvontaa on vahvistettava esimerkiksi uusinta teknologiaa hyödyntämällä. Järjestelmä on rakennettava sellaiseksi, että hiilen sidonta on metsänomistajalle kannattavaa, eikä lain laiminlyönnistä synny epäreilua kilpailuetua.

Vuoden 2013 metsälain uudistuksen “tavoite metsien käytön aktivoinnista” on ollut väärä. On ollut aivan nurinkurista, että aikana jolloin luontokato ja ilmastokriisi etenevät, suomalaisen metsäpolitiikan tavoite on tehdä pikavoittoja metsäteollisuudelle eikä vaalia suomalaisia metsiä. Metsäpolitiikan painopiste pitäisi kääntää päälaelleen: hakkuumäärien pitäisi pienentyä samaan aikaan, kun puun jalostusarvo kasvaa.

Sen lisäksi että hakkuumääriä lasketaan, on metsäluonnon ja ilmaston kannalta tärkeää suojella entistä enemmän suomalaisia metsiä. Siitä on hyötyä sekä luonnolle että ilmastolle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Nyt on viimeiset hetket varmistaa, että vanhoja ja luonnontilaisia metsiä säilyy jälkipolville koko maassa eikä metsissä eläviä lajeja kuole sukupuuttoon meidän elinaikanamme.

Riippumatta siitä mitkä puolueet tulevat istumaan seuraavassa hallituksessa, tulen osaltani varmistamaan, että suomalaisilla metsillä on puolustajansa jatkossakin.