Tutkimukseen ja kehitykseen panostettava 8% bruttokansantuotteesta 

15.02.2021

EU:n omien varojen järjestelmää, eli unionin monivuotista rahoituskehystä, kerättäviä omia varoja ja koronakriisistä toipumiseen tarkoitettua elpymisvälinettä käsitellään paraikaa eduskunnassa. Sain kunnian pitää aiheesta vihreiden ryhmäpuheenvuoron. 

Puheessani korostin erityisesti yhteisten eurooppalaisten markkinoiden tärkeyttä – vahva EU on Suomenkin etu. Pieni talous tarvitsee ympärilleen kestäviä markkinoita, yhteistä ulkopolitiikkaa, kumppaneita ja siten mahdollisuuksia vaikuttaa. Nollasummapelin osuus on pieni: Hyvinvointi yhdessä EU-maassa lisää hyvinvointia toisessa.

Suomen osalta on keskeistä, että EU:n elvytysrahat käytetään ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseen sekä tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin liittyviin investointeihin. Ilmasto- ja luontotavoitteet tulee huomioida myös omien varojen järjestelmän kehittämistyössä. Nyt ehdotettava EU:n muovipakkausjätteeseen perustuva maksu on Suomen kannalta toimiva järjestelmä. 

Euroopan jälleenrakennusta ei voida hoitaa lyhytnäköisesti, vaan on kyettävä katsomaan pitkälle tulevaisuuteen. Euroopan on 50 ja 100 vuodenkin päästä oltava paikka, jossa ihmisillä on työtä ja toimeentuloa, ihmiset ja ympäristö voivat hyvin ja jossa ihmis- ja perusoikeuksia kunnioitetaan.

Talouden uudistumisen kannalta päättäjien on erityisen tärkeää luoda hyviä edellytyksiä kestäville kasvuyrityksille. Panostukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat keskeisiä. 

Vaikutamme päätöksillämme ainakin välillisesti siihen, onko painopiste kustannuskilpailussa, raaka-aineissa ja arvoketjujen alkupäässä, jolloin hyvinvointiyhteiskuntaa ei enää rahoiteta nykyisenkaltaisesti. Vai vahvistammeko sellaista tulevaisuudenuskoa, huolenpitoa ja osaamista, että kun seuraava pandemia iskee, jotkut nuorista, jotka nyt opiskelevat Itäkeskuksessa tai Enontekiöllä etäopetuksessa, ovat kehittämässä maailman ensimmäisen rokotteen ja robotin, joka sen valmistaa.

Suomalaisen Tiedeakatemian asiantuntijaryhmä on esittänyt, että Suomen TKI-panostukset tulee nostaa 8%:iin BKT:sta vuoteen 2035 mennessä. Kannatan tätä esitystä. Suomeen on muodostumassa yksi maailman lupaavimmista uusien yritysten kasvualustoista. Meillä on halutessamme mahdollisuus olla Euroopan Piilaakso, joka ratkaisee puhtaan veden puutetta ja köyhyyttä, jos käytämme EU:n elpymisvälineen varat viisaasti.