Uusi jätelaki helpottaa kierrättämistä

25.03.2021

Luonnonvarojen ylikulutuksen suitsimiseksi on varmistettava, että kerran käyttöön otettu materiaali ei mene hukkaan. Esityksemme uudeksi jätelaiksi helpottaa kotitalouksien mahdollisuuksia kierrättää, laajentaa pakkausjätettä tuottavien yritysten tuottajavastuun myös kansainväliseen verkkokauppaan ja aloittaa tekstiilijätteen alueellisen keräyksen.

Maailman ylikulutuspäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin ihmiskunta on kuluttanut loppuun kaikki planeettamme kuluvana vuonna tuottamat luonnonvarat. Maailman ylikulutuspäivä ajoittuu loppukesään, mutta jos kaikki ihmiset eläisivät kuten suomalaiset, olisi päivä jo parin viikon päästä, 10. huhtikuuta. Tapamme kuluttaa on täysin kestämätön.

Luonnonvarojen ylikulutus on ilmastonmuutoksen ja luontokadon juurisyy. Ongelman ratkaisemiseksi on siirryttävä kiertotalouteen, jossa tavaroita jaetaan, lainataan, korjataan ja vuokrataan, ja jossa kerran käyttöön otettu materiaali pysyy käytössä pitkään.

Olemme tänään antaneet eduskunnalle hallituksen esityksen uudeksi jätelaiksi. Uudistuksella otamme harppauksen kohti kiertotaloutta lisäämällä kierrätystä ja vähentämällä jätteen määrää. Lain avulla tavoittelemme yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamista nykyisestä, pitkään paikallaan junnanneesta reilusta 40 prosentista 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Tämä on iso loikka!

Avainasemassa on kierrätyksen helpottaminen.

Avainasemassa on kierrätyksen helpottaminen. Tällä hetkellä monella suomalaisella ei ole riittäviä mahdollisuuksia kierrättämiseen. Uusi jätelaki korjaa tilannetta. Se velvoittaisi kaikkia taajamissa sijaitsevia yli viiden asunnon taloyhtiöitä tarjoamaan asukkaille kartongin, lasin, muovin, metallin ja biojätteen keräyspisteen. Lisäksi biojätteen erilliskeräys laajenisi yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille viimeistään heinäkuussa 2024.

Myös korjaukseen kelpaamattomien vaatteiden kierrättäminen helpottuisi, sillä esitämme alueellista tekstiilikeräystä pakolliseksi vuodesta 2023 alkaen. Tekstiilijäte on kasvava ongelma ja nykyisin vanhoja vaatteita päätyy aivan liikaa sekajätteeseen. Keräys mahdollistaa tekstiilijätteen uudelleenkäytön ja hyödyntämisen.

Esitämme myös pakkausjätettä tuottavien yritysten tuottajavastuun lisäämistä. Jo nykyisellään yritysten tuottajavastuu velvoittaa firmoja järjestämään myymiensä tuotteiden pakkausmateriaalien kierrätyksen alueellisesti. Käytännössä yritykset huolehtivat esimerkiksi ostoskeskusten pihoilla olevista muovin ja kartongin keräyspisteistä. Jatkossa velvollisuus ulottuisi myös kansainvälisen verkkokaupan toimijoille.

Myös jätteiden kuljetusvastuut uudistuvat. Jatkossa kunnan on vastattava keskitetysti biojätteen, metallin, lasin, kartongin ja muovin kuljetuksesta. Tämä vähentää jätteen kuljetuksesta syntyviä päästöjä. Halutessaan kunta voi kuitenkin edelleen päättää, että kiinteistön haltija järjestää sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksen sopimalla siitä suoraan kuljetusyrityksen kanssa.

Pyrimme vähentämään jätteen määrää kieltämällä jätelain nojalla myöhemmin erikseen annettavalla valtioneuvoston asetuksella kokonaan joukon kertakäyttöisiä muovituotteita, joiden ympäristöön päästämä muoviroska on suuri ongelma. Jatkossa esimerkiksi muovia sisältävät vanupuikot sekä kertakäyttöaterimet ja -lautaset, muovipillit ja ilmapallojen muoviset varret olisivat kiellettyjä. Kielto on osa EU:n kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpanoa.

Yhdessä pian julkaistavan hallituksen kiertotalousohjelman kanssa jätelain uudistus luotsaa Suomea kohti kestävää taloutta, jossa kerran käyttöön otettu luonnon raaka-aine ei mene hukkaan.

Lue lisää:
Jätelakiesitys vauhdittaa jätteiden erilliskeräystä ja kiertotaloutta
Ympäristöministeriön tiedote 25.3.