Uusiutuvilla kotimaisilla energianlähteillä voidaan turvata huoltovarmuutta ja vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista

31.03.2022

Hallitus on tänään päässyt sopinut reilun 300 miljoonan euron tukipaketista suomalaisten ruoantuottajien akuuttiin kustannuskriisiin vastaamiseksi sekä tukemiseksi fossiiliriippuvuudesta irtautumisessa.

Maatalouden kriisi on syventynyt Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan seurauksena, mikä näkyy myös fossiilisten polttoaineiden ja lannoitteiden nopeana hinnan nousuna. Meille oli tärkeää, että löydämme nopeasti keinoja viljelijöiden ja kotimaisen ruoantuotannon tukemiseen. Tämä kokonaisuus sisältää nopeavaikutteisia tukia tilojen kannattavuuden tukemiseksi sekä toimia, joilla vauhditetaan energiaomavaraisuuden kasvattamista ja siirtymää pois fossiilisista tuotantopanoksista.

Noin kaksi kolmasosaa tuista suunnataan suoriin tukiin viljelijöiden toimeentulon turvaamiseksi. Näitä keinoja ovat esimerkiksi esimerkiksi energiaverojen palautuksen sekä luonnonhaittakorvauksen kertaluontoiset lisäykset. Nopeita toimia tarvitaan, jotta voimme vastata maataloustoimijoiden juuri tässä hetkessä käsillä olevaan vaikeaan tilanteeseen.

Samaan aikaan, kun tuemme akuutissa hädässä, meidän on löydettävä keinoja varmistaa, että kriisit eivät toistuisi. Maatalous on tärkeä huoltovarmuuden ja kansallisen turvallisuutemme kivijalka. Erityisen iloinen olen, että tällä paketilla otamme määrätietoisia askelia oikeaan suuntaan fossiilisista irtautumiseksi ja suomalaisten viljelijöiden toimeentulon ja huoltovarmuutemme turvaamiseksi.

Yli 100 miljoonaa euroa paketista käytetään kestävän siirtymän tukemiseen. Keinoina on muun muassa kosteikkoviljelyn edistäminen, joka tuo uusia elinkeinomahdollisuuksia. Kosteikkoviljelyssä voidaan oikealla veden pinnan korkeudella vähentää turvepeltojen päästöjä ja tuottaa samalla energiaksi sopivia kasveja kuten pajua.

Tukea on varattu myös vaihtoehtoisiin energialähteisiin kuten biokaasun käytön edistämiseen tiloilla. Biokaasulla ja esimerkiksi pelleteillä voidaan korvata öljyn käyttöä viljan kuivauksessa. Uusiutuvilla kotimaisilla energianlähteillä voidaan turvata huoltovarmuutta ja vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista.

Panostamme myös lannoitemarkkinoiden kehittämiseen ja omavaraisuuden kasvattamiseen tukemalla ravinteiden talteenoton teknologioita. Tukikokonaisuudella edistetään kannattavan kierrätyslannoitemarkkinan syntymistä, parannetaan ravinne- ja energiahuoltovarmuutta ja edistetään vihreää siirtymää. Tavoitteena on käynnistää investointeja laitostoimintaan.