Varhaiskasvatuksen ongelmiin puututtava välittömästi

28.10.2021

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Se kuitenkin edellyttää, että päiväkodeissa on riittävän paljon osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa.

Varhaiskasvatuksen vaikeasta tilanteesta on uutisoitu viime aikoina paljon. Tilanne on hälyttävä, ja erityisesti Helsingissä se uhkaa pahentua entisestään. Henkilökunnan jaksaminen on koetuksella eikä sijaisia saada kaikkiin toimipisteisiin. Alan houkuttelevuus laskee, tarvittavaa määrää ammattilaisia ei löydy ja varhaiskasvatuksen laatu kärsii.

Varhaiskasvatuksen ongelmiin on löydettävä nopeita ja tehokkaita ratkaisuja.

1. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointia on parannettava 

Helsingissä varhaiskasvatuksessa työskentelevien työstä palautuminen on heikentynyt. Työhyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja henkiöstön kohtuutonta työkuormaa vähennettävä.

2. Varhaiskasvatuksen palkkoja on nostettava 

Korona-aika on osoittanut, miten tärkeää työtä varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekevät. Tämä maa ei pyörisi ilman heitä ja pelkät kiittelyt eivät riitä. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät ansaitsevat parempaa palkkaa.

Helsingissä aloitimme viime kaudella palkkaohjelman, jolla esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien palkkoja nostettiin. Helsingin kaupungin strategiassa olemmekin jo sopineet, että tätä ohjelmaa tullaan jatkamaan.

3. Varhaiskasvatuksessa siirryttävä ryhmäkohtaiseen henkilöstömitoitukseen

On pidettävä huoli, että lapsia on hoitamassa lain osoittama, riittävä määrä henkilökuntaa. Henkilöstömitoituksen pitää jatkossa toteutua ryhmäkohtaisesti koko päivän ajan, ei ainoastaan yksikkökohtaisesti. Se tarkoittaa, että myös varahenkilöstöä on oltava tarpeeksi.

4. Koulutuspaikkoja on lisättävä

Palkkojen nosto tai varahenkilöstön määrän lisääminen ei yksinään riitä, vaan koulutuspaikkamäärää on kasvatettava nykyisestä kattamaan varhaiskasvatuksen tarpeita.

Varhaiskasvatuslain muutos edellyttää korkeampaa opettajien määrää. Samalla Helsingissä lasten määrän on ennustettu tulevina vuosina kasvavan. Nämä yhdessä tarkoittavat, että koulutuspaikkoja on pääkaupunkiseudulla lisättävä merkittävästi. Yhtenä ratkaisuna on myös muuntokoulutuksen mahdollistaminen, missä lastenhoitajat voivat työn ohella pätevöityä varhaiskasvatuksen opettajiksi.

 

Jokainen lapsi ansaitsee yksilöllistä tukea kasvuun ja oppimiseen. Varhaiskasvatukseen satsaaminen on parasta mahdollista oppimisen tukemista ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä paremmin lapset ja perheet voivat.

Laadukas varhaiskasvatus on liian arvokas menetettäväksi. Kyse on lopulta siitä, että kaikille lapsille annetaan parhaat mahdolliset eväät elämään ja itsensä toteuttamiseen.