Vihdoin tasa-arvoinen perhevapaauudistus

05.02.2020

Vihreiden pitkäaikainen tavoite sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävästä perhevapaauudistuksesta on vihdoin toteutumassa. Hallituksen 4,3+4,3+4,6-malli on lähellä Vihreiden 5+5+5-mallia.

Hallitus on tänään julkaissut yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa suunnitellun perhevapaauudistuksen, jossa kuukaudet jakautuvat 1+6,6+6,6. Uudistuksessa kumpikin vanhempi saa 6,6 kuukautta vanhempainpäivärahaa, josta 2,3 kuukautta voi siirtää toiselle vanhemmalle. Synnyttäjä voi pitää myös noin kuukauden vapaan ennen lapsen tuloa. Myös monimuotoisille perheille (kuten esimerkiksi samaa sukupuolta olevien vanhempien sateenkaariperheille) turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet jäädä kotiin lapsen kanssa. Yhtäjaksoisesti pidettynä vanhempainrahapäivät riittävät jatkossa pidemmälle, ainakin lapsen reilun 13 kuukauden ikään asti, kun nykyään ne riittävät noin yhdentoista ja puolen kuukauden ikään saakka.

Hallituksen perhevapaamalli on lähellä Vihreiden jo vuosia ajamaa 5+5+5-mallia, jossa kumpikin vanhemmista pitää viiden kuukauden vapaan ja voi sopia viiden lisäkuukauden jakamisesta. Vertailun vuoksi hallituksen mallista voisikin puhua 4,3+4,3+4,6-mallina.

Alle puolet isistä jää vanhempainvapaalle yksin hoitamaan lasta. Tällä on laajempaakin merkitystä sukupuolten väliselle tasa-arvolle, sillä itsenäisen perhevapaan pitämisellä on tutkimuksissa osoitettu olevan suora yhteys kotitöiden tasa-arvoiseen jakautumiseen myös pitkään perhevapaiden pitämisen jälkeen.

Myös isillä oikeus jäädä kotiin lapsen kanssa

On hyvä, että hallituksen perhevapaamallissa myös vapaasti jaettavissa olevat kuukaudet on jyvitetty jo valmiiksi. Kelan tilastojen mukaan 25 prosenttia isistä ei käytä vapaita lainkaan.

Sekä kotimaisten että kansainvälisten tutkimusten mukaan mitä suurempi osuus perhevapaista on jyvitetty isille, sitä suuremman osan niistä he myös pitävät. Jos perheessä joudutaan keskustelemaan kuukausien siirtämisestä toisille, lakkaa toisen kotiin jääminen olemasta itsestäänselvyys. Myös perhevapaiden puheeksi ottaminen työpaikalla on helpompaa, kun ne on alunperinkin merkitty omiin nimiin.

Hallituksen perhevapaamalli on joustava ja sopii moniin erilaisiin elämäntilanteisiin. Perheet voivat itse valita jaetaanko ansiosidonnaiset perhevapaat lapsen synnyttyä tasan, vai esimerkiksi niin, että toinen on kotona noin neljä kuukautta ja toinen noin kymmenen.

Perhevapaauudistus on merkittävä harppaus yhteiskunnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Malli on erittäin tärkeä edistysaskel ja siihen voi olla hyvin tyytyväinen, vaikka vihreiden oma malli olisi mennyt pidemmälle siinä, miten suurta osaa perhevapaista ei voi luovuttaa toiselle vanhemmalle.