Vihreä eduskuntaryhmä: Toisen asteen koulutus ja 5-vuotiaiden varhaiskasvatus maksuttomaksi

05.02.2018

Vihreä eduskuntaryhmä on huolissaan koulutuksen eriarvoistumisesta ja haluaa vahvistaa koulutuspolkua molemmista päistä. Eduskuntaryhmän julkaisemassa toimenpideohjelmassa Vihreät vaatii poliittisia päätöksiä, joilla varmistetaan jokaisen mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin omat kyvyt riittävät.

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen peräänkuuluttaa kaikille tasa-arvoisia mahdollisuuksia hakeutua toisen asteen koulutukseen.

– Vaikka itse opetus on maksutonta, voivat oppivälineiden ja tutkintomaksujen kustannukset nousta monelle mahdottomiksi. Amikseen tai lukioon haluavan ei pitäisi joutua pohtimaan, onko hänellä varaa opiskella haluamaansa alaa tai tutkintoa, Parviainen sanoo.

Vihreiden eduskunnan tietopalvelulla teettämän laskelman mukaan toisen asteen koulutuksen maksuttomuus maksaisi 80–95 miljoonaa euroa.

– Joka neljäs toisen asteen opinnot keskeyttänyt kertoo, että keskeyttämiseen on vaikuttanut heikko rahatilanne. Tilanne on korjattava, sillä toisen asteen koulutuksen on oltava tasa-arvoisempaa. Etenkin ammatillisen koulutuksen keskeytykset ovat huolestuttavan yleisiä. Me olemme valmiit tekemään tämän merkittävän, mutta välttämättömän panostuksen, jotta koulutuspolusta saadaan tasa-arvoisempi, Parviainen sanoo.

Vihreät vaatii, että hallitus tarjoaa neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä kaikille viisivuotiaille – ei ainoastaan kokeilussa mukana oleville lapsille.

– Jokaisella lapsella on oikeus aloittaa koulutiensä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Osallistuminen varhaiskasvatukseen ennakoi pidempää koulupolkua ja parempia oppimistuloksia. Varhaiskasvatukseen osallistumisen lisääminen on parhaita keinoja torjua lasten luokkayhteiskuntaa, Vihreiden kansanedustaja Emma Kari sanoo.

– Kevään kehysriihessä on korkea aika tehdä päätöksiä varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta, jota valtiovarainministerikin on todennut kannattavansa. Jahkailun aika on ohi. Annetaan kaikille lapset hyvät eväät koulutielle nyt. Näitä päätöksiä odotamme kehysriihestä, Kari sanoo.


Tutustu Vihreän eduskuntaryhmän seitsemän kohdan toimenpideohjelmaan osoitteessa > 

Eduskunnan tietopalvelun laskelma maksuttoman 2. asteen koulutuksen kustannuksista >