Vihreä eduskuntaryhmä vaatii Itämeren suojeluun kunnianhimoisia toimia

03.07.2018

Vihreä eduskuntaryhmä vaatii toimenpiteitä Itämeren suojelemiseksi ja meren hyvän tilan saavuttamiseksi. Itämeren luonto ja sen monimuotoisuus ovat uhattuja. Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Myrkylliset sinilevälautat ovat jo kaikille tuttu merkki Itämeren rehevöitymisen vaikutuksista.

Itämeren suojelusta ovat lähes kaikki rannikkoseutujen ihmiset yhteisesti huolissaan, mutta toisaalta kaikkien omat teot myös aiheuttavat päästöjä. Itämeren suojelu edellyttääkin toimia kaikilta hallituksesta mökkiläisiin. Rannikkovesiemme huono kunto johtuu Suomen omasta ravinnekuormituksesta.

– Me suomalaiset rakastamme kiireettömiä kesäpäiviä veden äärellä kalastellen, uiden ja saunoen. Kuka haluaa nähdä kotiseutunsa rantavesien hukkuvan leväpuuroon? Me Vihreät emme ja siksi vaadimme kunnianhimoisia toimia Itämeren suojelemiseksi, toteaa kansanedustaja Johanna Karimäki.

Itämeren suojelemiseksi on tehty työtä, mutta meren hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu missään Itämerellä. Itämeren vakavin ongelma on liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama rehevöityminen. Lisäksi alati kasvava laivaliikenne aiheuttaa päästöjä ja lisää onnettomuuksien riskiä. Ilmastonmuutos uhkaa pahentaa Itämeren tilaa entisestään.

– Itämeren ongelmat voidaan ratkaista vain valtioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä. Suomi aloittaa heinäkuussa Itämeren suojelukomission puheenjohtajana ja vastaa Itämeren suojelun toimenpideohjelman päivityksestä. Ohjelman kunnianhimoisuudesta ei ole varaa tinkiä. Suomen on otettava johtajuus Itämeren pelastamiseksi, vaatii Karimäki.

Vihreän eduskuntaryhmän Itämeriavauksessa esitetään toimia maatalouden ravinnekuormituksen pienentämiseksi ja merenkulun haittojen vähentämiseksi. Vaadimme vesilain uudistusta kalakantojen suojelemiseksi. Esitämme suojelualueiden lisäämistä ja Porkkalan kansallispuiston perustamista. Suomen roolia kansainvälisessä yhteistyössä on vahvistettava Itämeren suojelussa. Lue koko avaus täältä.