Vihreä Eurooppa -ohjelma puolustaa ympäristöä ja ihmisoikeuksia

04.10.2021

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi Vihreä Eurooppa -ohjelman kokouksessaan sunnuntaina 3.10. Ohjelma käsittelee esimerkiksi Euroopan unionin roolia ympäristökriisien torjunnassa sekä talouden yhteensovittamista ympäristön kantokyvyn kanssa.

“EU voi ilmastojohtajana vaikuttaa koko maailman kykyyn ratkaista ilmastokriisi sekä uudistaa talous kestäväksi. Tässä murroksessa edelläkävijät menestyvät. Samalla luontokadon ratkaiseminen edellyttää yhteisiä päätöksiä. Siksi vihreän siirtymän ja luontopolitiikan on oltava Euroopan kärkitavoitteita, niin Euroopassa kuin suhteessa muuhun maailmaan”, linjaa europarlamentaarikko Ville Niinistö.

“EU:n on otettava käyttöön hiilitullit ja kiristettävä päästökauppaa. EU:lla on oltava mahdollisuus kerätä omia varoja, joilla voitaisiin rahoittaa toimia yhtenäisemmän, ympäristön ja ihmisten kannalta kestävämpään tulevaisuuteen investoivan Euroopan puolesta”, jatkaa Niinistö.

Ohjelmassa linjataan, että ilmastopäästöjen lisäksi myös luonnonvarojen kulutusta on hillittävä. Materiaalien kulutuksen vähentämiselle ja kiertotaloudelle on asetettava määrälliset tavoitteet ilmastotavoitteiden tapaan.

“Koulutustason nostaminen ja tutkimukseen panostaminen ovat Euroopan tulevaisuudelle välttämättömiä tavoitteita, joilla vahvistetaaan ihmisten osallisuutta ja tasa-arvoa, sivistystä ja osaamista sekä Euroopan teknologia- ja tutkimusjohtajuutta maailmassa. EU:ssa tulisi ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen ja koulutuksen takuu. Näin turvaamme koulutusta koko EU:ssa ja mahdollistamme paremmin myös perhe-elämän ja työn yhdistämisen vanhemmille”, linjaa Niinistö.

Vihreät esittää ohjelmassa myös demokratian vahvistamista EU:ssa sekä ihmisoikeuksien entistä parempaa turvaamista.

“Ihmisten vapaa liikkuvuus on taattava jatkossakin. Rajatarkastuksia sisärajoilla tulee välttää viimeiseen asti. Laillisia ja turvallisia reittejä saapua Eurooppaan tulee vahvistaa. EU:lla tulee olla tehokkaat keinot sanktioida jäsenmaita ihmisoikeusrikkomuksista ja oikeusvaltion heikentämisestä”, vaatii ohjelmatyötä vetänyt Vihreiden eurooppatyöryhmän toinen puheenjohtaja Markus Drake.

“Todellista kansanvaltaa unionissa on vahvistettava kasvattamalla vaaleilla valitun Euroopan parlamentin roolia. Myös komission johtoon on voitava vaikuttaa eurovaaleissa, joissa äänestysikäraja tulisi laskea 16-vuoteen”, Drake päättää.

Lisäksi ohjelmassa otetaan kantaa eurooppalaisen koulutustakuun ja vähimmäistoimeentulosäädösten käyttöönoton puolesta, esitetään EU:n laajuinen perustulokokeilun käynnistämistä ja vaaditaan EU:n itsenäisen puolustuskyvyn kehittämistä.

Koko Vihreä Eurooppa -ohjelma on luettavissa täällä: https://www.vihreat.fi/eurooppaohjelma/