Vihreää valoa erilaisuudelle ja mielenterveyden moninaisuudelle

10.10.2018

Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Päivä on tärkeä, sillä mielenterveyden häiriöt ovat harmillisen yleisiä: joka toinen suomalainen kohtaa elämänsä aikana jonkin mielenterveyden häiriön. Huoli mielenterveyspalveluiden resursseista on yleinen, mutta sen lisäksi on tärkeää puhua mielenterveydestä ja sen moninaisuudesta. Vain normalisoivalla puheella mielenterveydestä saadaan hälvennettyä mielenterveyskuntoutujiin liittyvää negatiivista leimaa ja madallettua kynnystä avun piiriin hakeutumiseen.

Tänä vuonna mielenterveyspäivän teema on nuorten mielenterveys muuttuvassa maailmassa. Eri tutkimusten mukaan jopa joka neljäs nuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä, ja ne ovatkin koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. 

Tehokkain keino nuorten auttamiseen on ennaltaehkäisy. Turvallinen koti, aikuisten tuki, mielenterveyden oireilun tunnistava opetushenkilökunta sekä koulupsykologit ja tehokas puuttuminen koulukiusaamiseen ovat askelia eteenpäin. Esimerkiksi masennusoireiden kanssa kamppaileva nuori jää helposti epävarmuutensa ja ahdistuksensa kanssa yksin, sillä kynnys mielenterveydestä puhumiseen ja avun hakemiseen on edelleen liian suuri. Ennaltaehkäisyn lisäksi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin panostaminen ja Kelan tukemaan psykoterapiaan pääsyn helpottaminen auttavat saavuttamaan Suomen, jossa mieli voi hyvin. 

Mielenterveys on kokonaisuus, johon myös ympäristöllä on suuri vaikutus. Tekemällä koulutuksen kunnianpalautuksen, tavoittelemalla jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen koulutusta maksutta ja tuomalla nuorten arkeen lisää lähiopetusta ja rinnallakulkevia aikuisia voimme ehkäistä koulupudokkuutta. Pitkittyneet mielenterveyden häiriöt ovat myös yksi syy syrjäytymiseen, jolloin apu on saatava kohtaamaan nuori mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Niin kouluissa, työpaikoilla kuin muissakin yhteisöissä tarvitaan avointa keskustelua mielenterveydestä ja koulutusta mielenterveyden häiriöiden kohtaamiseen ja tunnistamiseen. Erilaisuus on rikkaus, ja tänään mielenterveyspäivänä näytetään vihreää valoa erilaisuudelle. Mielenterveyden häiriöiden laajaa kirjoa ja erilaisia ilmenemismuotoja ei saa unohtaa. Täytyy pyrkiä keskusteluympäristöön, jossa diagnooseista huolimatta kenenkään ei tarvitse hävetä tai pelätä stigmaa.