Vihreät hyväksyi maalittamisen vastaisen toimintaohjelman

10.05.2021

Akavan kyselyn mukaan jopa viidennes vastaajista on kokenut joutuneensa työssään maalittamisen kohteeksi. Heistä on siis levitetty yksityistä tai väärää tietoa, heidän työhönsä on pyritty vaikuttamaan epäasiallisesti tai heitä on painostettu työyhteisön ulkopuolelta. Lähes kolmanneksessa tapauksista uhkailuun ja painostamiseen on yllytetty myös muita.

Politiikan kentällä maalittaminen on tullut monille tutuksi, mutta ilmiö koskee niin virkamiehiä, tutkijoita, poliiseja kuin oikeuslaitoksessa työskenteleviä ja monia muita. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on ilmaissut huolensa, että vihapuhe vaikuttaa jo poliisien ja oikeuslaitoksen toimintaan. Virkamiehet eivät uskalla valmistella lakeja. Tutkijat ja toimittajat välttävät tiettyjä aiheita. Syyttäjä ei syytä, tuomari ei tuomitse.

Maalittamisessa ja vihapuheessa on siis kyse yhteiskunnan perusrakenteiden ja perusoikeuksien horjuttamisesta. Maalittamisella pyritään vaientamaan, mustamaalaamaan ja rapauttamaan luottamusta yhteiskuntaan. Tällaista kehitystä ei voi hyväksyä. Tarvitaan aktiivisia toimia, jotta jokainen voi toimia omassa työssään ja verkkoalustoilla ilman pelkoa masinoiduista hyökkäyksistä ja vihapuheesta. 

Keväällä Sisäministeriö julkaisi raportin maalittamisen vastaisten toimien tehostamisesta. Raportissa esitetään, että työnantajat ottaisivat isompaa vastuuta työntekijöiden tukemisesta ja laatisivat ohjeet maalittamistilanteita varten.

Vihreiden puoluehallitus hyväksyi huhtikuussa tällaisen toimintaohjelman maalittamisen ennaltaehkäisemiseksi ja työntekijöiden, luottamushenkilöiden sekä muiden puolueen toimijoiden tukemiseksi. Emme hyväksy maalittamista ja teemme työtä sen ehkäisemiseksi sekä uhrien auttamiseksi sekä poliittisella tasolla että omassa toiminnassamme. 

Vihreät huolehtii yhteisönä siitä, että maalittamisen kohteeksi joutunut saa tukea oikea-aikaisesti, luottamuksellisesti ja hienotunteisesti. Vihreät myös sitoutuu työnantajana siihen, että verkkovihan kohteeksi joutuneen kanssa voidaan sopia työtehtävien väliaikaisesta uudelleen järjestelystä tai muista työkykyä ylläpitävistä toimista. 

Tavoitteena on sellainen toimintakulttuuri, jossa maalittamisen kohteeksi joutunutta ei jätetä yksin ja jossa tukea tarjotaan niin akuutin tilanteen aikana kuin sen jälkeen.

Emme saa antaa vihakampanjoiden määritellä, mitä Suomessa uskalletaan puhua, kirjoittaa tai tutkia. Kaikkien työnantajien, joiden työntekijät toimivat julkisuudessa, käyttävät julkista valtaa tai ovat muuten riskissä joutua maalittamisen kohteeksi, tulisi ottaa maalittamisen uhka vakavasti. Puolueiden tulisi toimia esimerkkinä maalittamisen vastaisessa työssä ja laatia omat ohjeensa puoluetoimijoiden tukemiseen. Yhteiskunnallinen keskustelu ilman pelkoa on demokratian perusta, jonka emme saa antaa rapautua.

Lue koko toimintaohjelma.