Vihreät jakavat vastuuta puheenjohtajan sairausloman aikana varapuheenjohtajien ja eduskuntaryhmän kesken

18.09.2018

Vihreät jakavat puheenjohtaja Touko Aallon sairausloman aikana puheenjohtajan vastuut eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja puolueen varapuheenjohtajien kesken.

Vastuujaosta päätettiin puoluehallituksen ja asianosaisten kesken maanantain ja tiistain aikana.

Puolueen sääntöjen mukaisena virallisena puheenjohtajan sijaisena toimii varapuheenjohtaja, köyhyystutkija Maria Ohisalo, joka johtaa puoluehallitusta ja puolueen vaalivalmisteluja.

Varapuheenjohtaja, nuorisotutkija Veli Liikanen ottaa vastattavakseen puolueen ilmastopoliittisen työn vetämisen, puolueen kentän tukemisen ja sidosryhmien yhteyshenkilönä toimimisen.

Vihreiden päivänpoliittista työtä eduskunnassa vetää vihreä eduskuntaryhmä puheenjohtajansa Krista Mikkosen johdolla. Aallon sairausloman aikana puolueen puheenjohtajan tehtävistä eduskunnassa vastaa varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Halmeenpää.