Vihreät julkaisi päivitetyn perustulomallinsa

07.02.2019

Vihreät julkaisi suuntaviivansa sosiaaliturvan uudistamiseksi. Päivitetty perustulomalli panostaa palveluihin ja sen käyttöönotto jaksottuu kahdelle vaalikaudelle.

– Seuraavan hallituksen on käynnistettävä sosiaaliturvan päivittäminen. Sosiaaliturva on uudistettava 2000-luvun yhteiskunnan ja työmarkkinoiden todellisuuteen. Tarvitaan uudenlaista turvaa, kun työ on murroksessa ja ilmastonmuutoksen torjunta haastaa yhteiskuntamme rakenteita. Haluamme torjua köyhyyttä, vähentää byrokratiaa ja helpottaa työntekoa, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Vihreiden tavoitetila on perustulo, jota täydentäisivät nykyisen asumistuen korvaava henkilökohtainen asumislisä sekä aidosti viimesijainen toimeentulotuki, joka toimisi sosiaalitoimen myöntämänä perustulon harkinnanvaraisena lisänä. Suuruudeltaan perustulo olisi 600 euroa kuukaudessa. Tavoitteeseen edetään askeleittain kahden hallituskauden aikana.

– Seuraavan hallituksen tehtävänä on yhdistää nykyiset perusturvaetuudet eli työmarkkinatuki sekä perus-, sairaus- ja vanhempainpäivärahat yhdeksi perusturvaksi ja korottaa niiden tasoa 50 eurolla. Lisäksi on toteuttava perhevapaauudistus, tehtävä opintorahaan 33 prosentin tasokorotus ja parannettava yrittäjien perusturvaa, summaa Vihreiden varapuheenjohtaja, köyhyystutkija Maria Ohisalo.

Varsinaiseen perustuloon edetään Vihreiden mallissa kahdella askeleella. Jo ensi vaalikaudella voidaan ottaa käyttöön puolikas perustulo, joka korvaa osan muusta perusturvasta. Se olisi vastikkeeton ja suuruudeltaan noin 300 euroa. Lisäksi Vihreät peräänkuuluttaa laajaa perustulokokeilua, jossa on mukana vähintään 10 000 henkilöä eri elämäntilanteissa.

– Uutena asiana Vihreät kytkee palvelut tiiviisti perustuloon. Näytämme, kuinka perustulojärjestelmässä palveluita tarvitseva ihminen tavoitetaan ja tuodaan palveluiden piiriin. Tarvitaan palvelutapaamisia, omavalmentajan tuki ja yksilöllinen suunnitelma. Lisäksi puretaan raja-aidat esimerkiksi työllisyyspalveluiden ja sosiaalityön väliltä niin, että ihminen saa juuri sellaisen kokonaisuuden, jota tarvitsee, Ohisalo sanoo.

– Perustulo kannattelee ihmistä joustavasti eri elämäntilanteissa ja tuo vakaan pohjan toimeentulolle. Sen varassa on helpompi liikkua esimerkiksi palkkatyön, apurahatyön, yrittäjyyden, opiskelun ja perhe-elämän välillä. Se kannattelee myös silloin, kun ihminen joutuu pois työelämästä esimerkiksi työuupumuksen takia, Ohisalo sanoo.

Tutustu esitykseen Vihreiden mallista