Vihreät nimesi komissaariehdokkaikseen Heidi Hautalan ja Ville Niinistön

28.04.2019

Heidi Hautala ja Ville Niinistö nimettiin Vihreiden komissaariehdokkaiksi puoluevaltuuskunnan kokouksessa 28.4. Vihreät peräänkuuluttaa tasa-arvoa ja avoimuutta komissaarivalintoihin.

– Euroopan unionin komission jäsenyydessä sukupuolten tasa-arvo on toteutunut heikosti. Jokaisen jäsenmaan tulisi esittää komissaariksi kahta, eri sukupuolta olevaa ehdokasta. Näin saataisiin komission vinoutunut sukupuolijakauma korjattua. On myös tärkeää, että kansalaiset tietävät etukäteen, keitä puolueet esittävät komission jäseniksi, ja että ehdokkaat osallistuvat Euroopan parlamentin vaaleihin. Vihreät haluavat lisätä avoimuutta myös komissaarivalinnoissa, Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi kokouksessa.

Haavisto kertoi puoluevaltuuskunnan kokouksessa, että Vihreät tavoittelee toukokuun eurovaaleissa historiansa parasta eurovaalitulosta.

Heidi Hautalan mukaan näissä eurovaaleissa ratkaistaan poikkeuksellisen paljon. 

– Nyt ratkaistaan, puolustaako EU oikeusvaltiota, arvojaan ja kansalaisten oikeuksia autoritääristen valtioiden ottaessa yhä enemmän tilaa. Haluammeko, että EU ottaa johtoaseman maailmanlaajuisena vaikuttajana, jotta ilmastonmuutoksen kaltaiset suuret haasteet kyetään ratkaisemaan? Vihreät puolustavat johdonmukaisesti ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, kun näitä saavutuksia haastetaan sisältä ja ulkoa, Hautala sanoi.

– Maailma ei muutu ilman yksityisen sektorin panosta. Vastuullisten yritysten on päästävä kilpailussa samalla viivalle epäreilujen pelurien kanssa. Se onnistuu vain, kun vastuullisuudesta tehdään sääntö. Olemme hyvin lähellä sitä, että komission työohjelmaan saadaan Suomen Ykkösketjuun-kampanjan ajama laki yritysten huolellisuusvelvoitteesta. Tämä on oma ykköstavoitteeni, Hautala sanoi.

Ville Niinistön mukaan käsillä ovat ratkaisevat vuodet ilmastonsuojelussa. Yhdessä voimme kirittää koko muuta maailmaa riittäviin päästövähennyksiin.

– Entisenä ympäristöministerinä tiedän Euroopan unionin päätösten merkityksen ilmastonsuojelussa. Seuraavan europarlamentin tehtävä on nostaa EU:n päästövähennystavoitetta rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteen mukaiselle uralle. Samalla kun EU ottaa johtajuutta ilmastosta, Suomen teollisuus ja teknologiayritykset saavat vientimarkkinoita ympäristöteknologialleen. Haluan olla vauhdittamassa tätä murrosta kohti kestävää taloutta, Niinistö sanoi.

– Tänä aikana ratkotaan koko hyvinvointimallimme ja ilmaston tulevaisuus. Ne on ratkaistava yhdessä. Kumpaankin tarvitaan inhimillisempää ja kestävämpää Euroopan unionia. Euroopan unioni on valtavan tärkeä työkalu rajat ylittävien ympäristöongelmien ratkaisuun ja talouden pelisääntöjen kuntoon laittamiseen. Utelias ja kansainvälinen Suomi on hyvinvoiva Suomi. Avoimena taloutena ja pienenä maana me tarvitsemme hyvää eurooppalaista yhteistyötä, Niinistö sanoi.