Vihreät päättävät Maria Ohisalon sijaisuusjärjestelyistä

16.09.2021

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon jäädessä vanhempainvapaalle hänelle tulee sijainen sekä puheenjohtajan että sisäministerin tehtäviin. 

Vihreiden puoluehallitus päättää puheenjohtajan sijaisesta kokouksessaan perjantaina 1.10.

Vihreiden puoluevaltuuskunta ja eduskuntaryhmä päättävät sisäministerin sijaisesta yhteiskokouksessaan maanantaina 11.10.

Median mahdollisuudesta läsnäoloon sekä tiedotustilaisuuksista tiedotetaan myöhemmin.


Puheenjohtajan sijaisen valinta

Vihreiden sääntöjen mukaan puolueella on kolme tasa-arvoista varapuheenjohtajaa. Mikäli puheenjohtaja on tilapäisen esteen vuoksi estynyt hoitamasta tehtäväänsä, puoluehallitus päättää, kuka varapuheenjohtajista toimii puheenjohtajan sijaisena (Vihreiden säännöt, § 14). 

Ministerin valinta

Puolueen ehdokkaista valtioneuvoston jäseniksi päättää eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan yhteiskokous, jossa jokaisella osanottajalla on yksi ääni (Vihreiden säännöt, § 32).

Puoluevaltuuskunta

Puoluevaltuuskunta toimii puoluekokousten välillä puolueen korkeimpana poliittisena linjanvetäjänä. Valtuuskunnan koko on 43 jäsentä ja se edustaa laajasti puolueen jäsenistöä.

Lisätietoja

Puoluesihteeri Veli Liikanen, 041 549 3338, veli.liikanen@vihreat.fi

Eduskuntaryhmän pääsihteeri Henna Hakkarainen, 040 594 1379, henna.hakkarainen@eduskunta.fi