Vihreät: Puretaan perheen perustamisen esteitä lisäämällä opiskelijoille 100 % opintolainahyvitys perhevapaan kuukausilta

18.01.2021

Syntyvyys on Suomessa edelleen alhaista. Työpaikkojen lapsiystävällisyydestä on puhuttu paljon viime vuosina. Vihreät esittää, että seuraavaksi oppilaitoksista tehdään lapsiystävällisiä. Myös pienituloisten vanhempien lapset ja monimuotoiset perheet tulisi Vihreiden mukaan huomioida paremmin.

– Nykyinen ilmapiiri kannustaa opiskelijoita valmistumaan mahdollisimman nopeasti. Opiskelija voi kokea lapsihaaveen toteuttamisen ristiriitaiseksi. Lapsi on aina tervetullut, myös opintojen aikana. Ehdotamme, että opiskelijat saavat täyden opintolainahyvityksen niiltä kuukausilta, kun he ovat perhevapaalla. Tämä vähentää perheiden eriarvoisuutta ja luo lapsimyönteisyyttä myös oppilaitoksiin, Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoo.

Pitkittyneessä koronakriisissä erityisesti lapsiperheköyhyyden torjunta vaatii toimenpiteitä.

– Tiedämme, että tutkimusten mukaan paremmin toimeentulevat henkilöt saavat enemmän lapsia. Nyt on varmistettava, ettei lapsen saaminen ole parhaassa asemassa olevien etuoikeus, kansanedustaja Sofia Virta korostaa.

– Yhdenkään lapsen ei pidä elää köyhyydessä. Silti joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä, jossa on niukkuutta hyvän elämän perusedellytyksistä. Tähän on tultava muutos, Ohisalo toteaa.

Lähes puolet tänä vuonna syntyvistä lapsista kohtaa vanhempiensa eron. Vajaa kolmannes eroperheiden lapsista asuu vuoroviikoittain vanhempiensa luona.

– Vuoroasuvat lapset huomioidaan nyt vain toisen vanhemman asumistuessa, vaikka lapsi elää ja tarvitsee tilaa molemmissa kodeissa. Lapsiperheköyhyyden torjumiseksi vuoroasuvat lapset on huomioitava molempien vanhempien asumistuessa, jotta vuoroasuminen on mahdollista kaikille perheille, Virta sanoo.

Vihreät ehdottavat myös lasten ja nuorten terapiatakuukokeilua, joka rahoitettaisiin EU:n elpymisrahastosta. Mielenterveysjärjestö Mieli ry arvioi, että kokeilu maksaa 8 miljoonaa euroa vuodessa.

– Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ovat yhä lisääntyneet korona-aikana. Emme saa sulkea silmiä yhdenkään lapsen hädältä, vaan meidän on turvattava avunsaanti mielenterveyden haasteisiin ajoissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä sekä koulupudokkuus vähenevät, kun panostamme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja perheiden tukeen, Virta sanoo.

Vihreät ehdottavat 16 keinoa lapsi- ja perheystävällisen Suomen rakentamiseksi. Ehdotuksilla tavoitellaan tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, jossa lapsiperheiden monimuotoisuus näkyy ja kuuluu.

Lue Vihreän eduskuntaryhmän esittämistä keinoista pidemmin: vihreat.fi/ajankohtaista/16-keinoa-lapsi-ja-perheystavallisen-suomen-rakentamiseksi/

Vihreä eduskuntaryhmä kuuli nuoria ehdotusten valmistelussa. Kuuleminen järjestettiin etänä yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa marraskuussa 2020.