Vihreät tyytyväisiä Uudenmaan sote-sopuun

19.12.2019

Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta on syntynyt sopu. Vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaava Noora Koponen muistuttaa, että jatkovalmistelussa pitää varmistaa maakuntaveron mahdollisimman pikainen käyttöönotto.

Hallitus on hyväksynyt Uudenmaan sote-erillisratkaisua koskevan selvityksen loppuraportin. Raportti lähtee tammikuussa lausuntokierrokselle. Selvitys tehtiin yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa hallitusohjelman mukaisesti. 

–Mikä tärkeintä, nyt löydetty pääkaupunkiseutua koskeva erillisratkaisu kunnioittaa perustuslakia ja turvaa demokratian toteutumisen. Kansalaisten pitää saada vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Siksi on tärkeää, että sote-palveluista päättää demokraattisesti valittu maakuntavaltuusto, Noora Koponen toteaa.

Nyt käynnistyy sote-uudistuksen lainvalmistelutyö, jonka myötä lakiesitys tuodaan eduskunnan käsittelyyn. Koponen korostaa, että valmistelulla on jo kiire.

–Maakuntavero tulee valmistella viivytyksettä ja saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa maakuntien perustamisen jälkeen käyttöön. Maakuntavero turvaa demokratian toteutumisen, sillä silloin demokraattisesti valitut edustajat voivat päättää palveluiden rahoituksesta. Maakuntaveron myötä maakunnalla on myös suora kannustin panostaa ennaltaehkäisyyn, toteaa Koponen.

Sote-uudistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat terveyserojen kaventaminen ja kansalaisten yhdenvertainen oikeus saada laadukkaita palveluita. Sote-uudistuksella tavoitellaan laadukkaita palveluita ja palveluketjuja sekä suurempia hartioita palveluiden rahoitukseen ja tuottamiseen.

Hallituksen sote-ratkaisu siirtää sote-palveluiden painopisteen peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn puolelle. Tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelma on jo käynnistetty. Uudenmaan erillisratkaisu lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle, joka päättynee helmikuun alkupuolella. Lausuntopalautteen saamisen jälkeen käynnistyy erillisratkaisua koskeva lainvalmistelu.