Vihreiden ministereiden valtiosihteeri- ja erityisavustajavalinnat

14.06.2019

Vihreiden ministerit Maria Ohisalo, Pekka Haavisto ja Krista Mikkonen ovat kutsuneet valtiosihteerit ja erityisavustajat.

SISÄMINISTERI MARIA OHISALO
Valtiosihteeri: Olli-Poika Parviainen, FM, medianomi (AMK)

Erityisavustajat:
Taru Anttonen, YTM
Ville Hulkkonen, VTK
Sami Kerman, DI
Emilia Laaksonen, OTM
Jussi Pyykkönen, VTM

ULKOMINISTERI PEKKA HAAVISTO
Valtiosihteeri: Johanna Sumuvuori, VTM, Master of Arts

Erityisavustajat:
Jeri Aalto, kauppat. yo
Jarno Lappalainen, TkK
Joel Linnainmäki, YTK

YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOMINISTERI KRISTA MIKKONEN
Valtiosihteeri: Terhi Lehtonen, VTM

Erityisavustajat:
Timo Juurikkala, erityisopettaja
Sarianna Mankki, VTK
Riikka Yliluoma, HM

 

Vihreän ministeriryhmän sihteeriksi on kutsuttu Ville Hulkkonen ja ministeriryhmän viestinnästä vastaavaksi Jarno Lappalainen. Ministeriryhmän talouspoliittiseksi erityisavustajaksi on kutsuttu Jussi Pyykkönen ja hallituspolitiikan koordinaatiota tukevaksi erityisavustajaksi Timo Juurikkala.