Vihreiden varapuheenjohtajiksi Atte Harjanne, Iiris Suomela ja Hanna Holopainen

11.09.2021

Vihreiden etänä pidetty puoluekokous valitsi 11.9. varapuheenjohtajiksi kaudelle 2021–2023 Atte Harjanteen, Iiris Suomelan ja Hanna Holopaisen. Puoluesihteerinä jatkaa Veli Liikanen ja puoluevaltuuskunnan puheenjohtajana Silja Keränen.

Atte Harjanne on 37-vuotias diplomi-insinööri, kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Ennen valintaansa kansanedustajaksi Harjanne toimi tutkijana Ilmatieteen laitoksella tutkimusalanaan ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset vaikutukset.

“Tavoitteeni varapuheenjohtajana on, että vihreät on entistä vaikuttavampi, moniäänisempi ja laajemmin mukaan kutsuva liberaali puolue, joka nojaa tutkittuun tietoon, ratkoo ilmastokriisiä ja luontokatoa, rakentaa kestävää taloutta ja puolustaa sivistystä, demokratiaa ja tasa-arvoa”, kertoo Atte Harjanne.

Iiris Suomela on 27-vuotias  kansanedustaja, Tampereen kaupunginvaltuutettu. Suomela toimii eduskunnassa sekä suuren valiokunnan että valtiovarainvaliokunnan jäsenenä.

“Ilmasto ja ihmisoikeudet tarvitsevat vahvaa puolustajaa myös jatkossa. Tämä ei onnistu, jos emme saa käännettyä puolueen kannatusta nousuun. Meidän on onnistuttava ainakin kahdessa asiassa: hallituspolitiikassa ja sisäisen keskustelun sekä puoluedemokratian vahvistamisessa” linjaa Iiris Suomela.

Hanna Holopainen on 44-vuotias diplomi-insinööri, kansanedustaja, Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Holopainen toimii eduskunnassa hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsenenä.

“Haluan, että Vihreät edustaa aidosti koko Suomea; yliopistokaupunkeja, maakuntakeskuksia, seutukaupunkeja ja maaseutua. Meillä tulee olla näkemys vihreästä aluepolitiikasta. Vihreä visio siitä miten eri alueiden vahvuuksien pohjalta rakennetaan reilua muutosta kohti hiilineutraalisuutta”, sanoo Hanna Holopainen.

Vihreiden puoluesihteeriksi jatkokaudelle on valittu Veli Liikanen. Liikaselle ei ollut vastaehdokkaita. Liikanen on mikkeliläinen kaupunginvaltuutettu ja nuorisotutkija.

– Katseeni tulevalla kahdella vuodella tulee olemaan erityisesti lähestyvissä aluevaaleissa ja eduskuntavaaleissa. Aluevaaleissa pääsemme näyttämään osaamistamme hyvinvointivaltion kivijalan puolustajina ja kehittäjinä, Liikanen sanoo.

Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi jatkokaudelle on valittu Silja Keränen. Keräselle ei ollut vastaehdokkaita. Keränen on kajaanilainen vihreä kaupunginvaltuutettu.

– Vihreiden inhimillisellä ja luontoa kunnioittavalla politiikalla on tilausta koko Suomessa. Me vihreät voimme olla juuri se porukka, joka rakentaa yhteisymmärrystä ja yhteistyötä kaupungin ja maaseudun välille. Porukka, joka purkaa raja-aitoja, luo hyvän elämän edellytyksiä eri puolille maata ja hakee yhteistä hyvää.

Taustatietoja puoluekokouksesta

Kokouksessa tehdään henkilövalinnat kaksivuotiskaudelle 2021–2023. Yksi puoluekokouksessa valittavista varapuheenjohtajista tulee sijaistamaan puheenjohtaja Maria Ohisaloa hänen vanhempainvapaansa ajan.

Vihreiden puoluekokouksessa on 402 äänivaltaista kokousedustajaa.

Julkaisuvapaita kuvia puoluekokouksesta sekä valituista henkilöistä: https://drive.google.com/drive/folders/1IjAgRWCCJCo4DaMq9jMFIYhLbiQ0-B67?usp=sharing

 

Lisätietoja:

Puoluesihteeri Veli Liikanen, 041 549 3338, veli.liikanen@vihreat.fi

Puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Silja Keränen, 0500190683

 

Varapuheenjohtajat

Atte Harjanne +358 40 5915565

Hanna Holopainen +358 44 5713463

Iiris Suomela +358 50 5144778