Yli sata miljoonaa euroa lasten ja nuorten tukemiseen

27.05.2021

Lapset, nuoret ja opiskelijat ovat kantaneet kohtuuttoman suuren taakan koronatoimien seurauksista. Tie ulos koronasta tarkoittaa paitsi rajoitusten purkua, myös sen oppimis- ja hyvinvointivelan umpeenkuromista, jota rajoituksista on aiheutunut. Vihreille on aivan keskeistä, ettei lapsia ja nuoria jätetä tämän kriisin maksajiksi. Jos emme puutu ongelmiin ajoissa, kriisin jäljet lähtevät syvenemään.

Olemme hallituksessa päättäneet yli 100 miljoonan euron lasten ja nuorten tukipaketista, jonka tavoitteena on nimenomaan paikata koronan aiheuttamaa hyvinvointi- ja oppimisvelkaa.

Uutisista olemme saaneet lukea useista kärjistyneistä väkivallanteoista ja nuorten kokemasta pahoinvoinnista. Usein tilanteisiin liittyvät päihteet, ja riittämättömät keinot päihdekierteen katkaisemiseen.

Tässä tukipaketissa Vihreiden kädenjälki näkyy erityisesti siinä, että rahoitusta kohdennetaan vahvasti nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden parantamiseen, yli 40 miljoonalla eurolla. Tukea on saatava silloin ripeästi, kun sen tarve herää.

Lisäämme myös poliisin resursseja ennalta estävään toimintaan, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten pahoinvointia ja rikollisuutta.

Keinoja oppimisvajeen paikkaamiseksi

Koronaepidemian hoidon vuoksi monessa kunnassa kouluterveydenhuollon henkilöstöä on siirretty muihin tehtäviin, lasten ja nuorten ulottumattomiin. Ammatillisten opintojen keskeyttäminen on lisääntynyt esimerkiksi Helsingissä, lähes puoli vuotta yksinopiskelua etänä on ollut monelle liikaa.

Alueellisesti erot lasten oikeuksien toteutumisessa ovat kasvaneet suuriksi, sillä pahimmilla epidemia-alueilla myös peruskoululaisten etäopetusjaksot ovat olleet toistuvia ja poikkeusjärjestelyt arkipäivää. Tämä on vähentänyt koulun lapsen arkeen tuomaa turvaa.

Esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen on tulossa 40 miljoonaa euroa, lukiokoulutukseen 15 miljoonaa euroa sekä vapaaseen sivistystyöhön ja ammatilliseen koulutukseen kumpaankin viisi miljoonaa euroa, sillä ammatilliseen koulutukseen tukea on kohdennettu jo aiemmin enemmän. Lisäksi korkeakoulut ovat saamassa neljä miljoonaa euroa. Rahoituksella pyritään tasoittamaan koronavirustilanteesta johtuvia vaikutuksia, kuten oppimisvajeen kasvua sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin heikentymistä.

Meille oli tärkeää, että kaikenikäiset lapset ja nuoret on huomioitu, sillä koronaepidemia on pistänyt ylösalaisin niin nuhaisen taaperon päiväkotiarjen kuin korkeakouluopintojaan vieraalla paikkakunnalla käyvän fuksin elämän. Opetus- ja kasvatushenkilökunta on tehnyt koko vuoden lujasti töitä, että lasten ja nuorten arki voisi jatkua mahdollisimman normaalina. Toivottavasti tämä paketti tuo myös heille tukea arjen työhön rankan lukuvuoden jälkeen.