Satu Hassi: Ilmastoteot kertovat, välitämmekö lapsistamme

Satu Hassi

Vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi kommentoi YK:n ilmastopaneeli IPCC:n tänään julkaisemaa raporttia.

- YK:n ilmastopaneeli IPCC:n tänään julkaisema raportti antaa toivoa, että vielä on mahdollista välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset ja rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen, toteaa Vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi.

- Raportti painottaa myös, että pitää toimia hyvin ripeästi. Koko ihmiskunnan pitää irtautua fossiilisista polttoaineista vuosisadan puoliväliin mennessä. Teollisuusmaiden, myös Suomen, pitää ajaa fossiilisten käyttö alas alle 20 vuodessa, Hassi jatkaa.

- Pienet viilaukset vanhaan toimintamalliin eivät riitä. Tarvittavaa muutosta voidaan verrata toisen maailmansodan jälkeiseen jälleenrakennukseen, Hassi kuvaa.

- Kyse on pohjimmiltaan siitä, välitämmekö lapsistamme. Jos välitämme, teemme sen mitä tarvitaan. IPCC osoittaa, että ero 1,5 ja 2 asteen lämpenemisen seurausten välillä on suuri, Hassi jatkaa.

- Päästöjen lopettamisen lisäksi on kyettävä sitomaan hiiltä ilmakehästä. Ainoa tunnettu tapa tehdä se on kasvattaa metsien ja maaperän hiilinielua. Suomenkin pitää 2030-luvulla päästä tilanteeseen, jossa hiilinielut ovat suurempia kuin päästöt, Hassi toteaa.

- Sipilän hallituksen politiikka tähtää niin suureen metsähakkuiden lisäämiseen, että metsiemme hiilinielu pienenisi merkittävästi. Tämän pitää muuttua. On laadittava aikataulu kolmelle asialle: ensinnäkin fossiilisten polttoaineiden alasajolle, toiseksi fossiilisia suosivien tukien lakkauttamiselle ja kolmanneksi on tehtävä suunnitelma siitä, miten kasvatamme Suomen metsien ja maaperän hiilinielua lähivuosina ja -vuosikymmeninä, Hassi vaatii.

Hiilinielujen kasvattaminen vaatii uusia kannustimia maan- ja metsänomistajille ja maatalousyrittäjille. Hassi esittää metsänomistajille ja maanviljelijöille suunnattua palkkiota siitä, että he kasvattavat metsänsä tai peltojensa hiilinielua.