Vihreiden Tiina Elo: turkistarhauksen tuominen takaisin investointituen piiriin vastuutonta

08.12.2023

Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo kritisoi maa- ja metsätalousministeri Essayahin aikeita tuoda turkistarhaus takaisin maatalouden investointituen piiriin. Elon mukaan investointitukeen kaavaillut rahat tulisi käyttää mieluummin turkistarhauksesta luopumisen tukeen.

Kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elo (vihr.) pitää maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin aikeita siirtää turkistarhaus takaisin maatalouden investointituen piiriin vastuuttomana.

– Tämä on hallitukselta jälleen kerran askel täysin väärään suuntaan. Investointituista turkistarhaukselle luovuttiin viime hallituskaudella erityisesti Vihreiden kovan työn tuloksena. Turkistarhaukselle ei alana ole tulevaisuutta, ja siksi hallituksen pitäisi nyt keskittyä alan hallittuun alasajoon tekohengittämisen sijaan, Elo sanoo.

Ylen tietojen mukaan maa- ja metsätalousministeri Essayah pyysi viime viikolla ministeriötä aloittamaan valmistelut tarvittavasta asetusmuutoksesta. Jatkossa turkistarhaajat voisivat saada tukea sillä ehdolla, että raha käytetään tarhojen bioturvallisuuden parantamiseen. Lisäksi tuen saamisen ehtona olisi pysyvyysvaatimus: tukea voitaisiin myöntää vain tiloille, joilla on ”jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset”.

– Erityisen pöyristyttävänä pidän sitä, että tuki velvoittaisi toimimaan seuraavat viisi vuotta. Turkistarhauksen eettiset ongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa, ja Suomi on yksi harvoja Euroopan maita, joissa se on vielä sallittua. Rahat pitäisi nyt laittaa luopumistukeen, jotta ala voidaan ajaa alas hallitusti, Elo linjaa.

Vihreät on esittänyt turkistarhauksen alasajoa vaihtoehtobudjetissaan. Vihreiden vaihtoehtobudjetissa varataan 10 miljoonaa euroa turkistarhaajille turkistarhauksesta luopumisen tukeen, jotta tarhauksesta luopuminen olisi tuottajille mahdollisimman oikeudenmukaista.