Hanna Holopainen: Hallitus pitää huolta ihmisistä ja ilmastosta

22.02.2022

Eduskunta keskusteli tiistaina kohonneista energia- ja polttoainehinnoista. Fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti, mikä näkyy ihmisten arjessa esimerkiksi autoa tankatessa. Myös sähkön hintaa on nostanut nimenomaan riippuvuus fossiilisista polttoaineista.

– Ainoa oikea pitkän tähtäimen ratkaisu ongelmaan on fossiilisesta energiasta irtipääsy. Ja se tarkoittaa käytännössä ilmastotoimia. Tästä vihreät ovat puhuneet jo vuosikymmeniä. Tähän pyrkii nyt myös hallitus kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla, sanoi vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Holopainen.

– Opposition esittämät toimet tukisivat fossiilitaloutta ja Venäjää, mutta ne olisivat myös valtiontalouden kannalta kestämättömiä, kuvasi Holopainen opposition ehdotusten riskejä.

Hallitus on esittänyt tukipakettia akuutin tilanteen ratkaisemiseksi ja ihmisten tukemiseksi kohonneiden hintojen edessä.

–  Hallitus tukee paketissaan erityisesti ihmisten työssäkäyntiä. Työmatkavähennyksen väliaikainen kilometrikorvauksen korottaminen ja vähennyksen enimmäismäärän korottaminen helpottaa monen autoa välttämättömästi työssäkäyntiin tarvitsevan tilannetta, kuvasi Hanna Holopainen pakettia.

Kaikkien työssäkäynti ei kuitenkaan ole auton käytöstä kiinni, ja koronan myötä myös joukkoliikenteen lipuissa on nähty korotuksia.

– Nyt jos koskaan on myös hyvä hetki huolehtia siitä, että joukkoliikenteen tarjonta palautetaan suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa koronaa edeltävälle tasolle, Holopainen linjasi.

Hallituksen tukitoimet auttavat vähentämään myös riippuvuutta fossiilisista energianlähteistä ja ehkäisevät näin riskiä, ettei tulevaisuudessa tapahdu samanlaista hinnannousua, joka asettaa ihmiset kohtuuttomaan tilanteeseen. Vihreissä on  jo pidempään esitetty toimia, joilla murros kestävämpään yhteiskuntaan saadaan toteutettua oikeudenmukaisesti ja pienituloisia tukien.

– Yksi uusista avauksista on, että energiaremontit tuodaan entistä useamman ulottuville. Liikkeelle lähtee myös toisen kotitalouksien ilmasto-oikeudenmukaisuutta lisäävän toimen valmistelu. Uusi tulo- tai alueperusteinen tukijärjestelmä vastaa Vihreiden esittämää mallia hiiliosingosta, kuvasi Hanna Holopainen tukitoimia.

Lue koko Hanna Holopaisen ryhmäpuhe täältä: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/hanna-holopaisen-ryhmapuhe-eduskunnassa-22-2-2022/