Maailman paras peruskoulu on osa Vihreiden koulutuspoliittisia avauksia: toinen aste, korkeakoulu, opettajat. Haluamme avauksillamme kertoa miten teemme suomalaisesta koulusta maailman kivoimman, moderneimman ja tasa-arvoisimman.


Maailman paras peruskoulu

Vihreiden tavoitteena on tehdä suomalaisesta koulusta maailman paras. Toivomme opiskelijoiden, oppilaiden ja koulutuksen ammattilaisten osallistumista. Emme uudista itse käymäämme koulua, vaan rakennamme tulevaisuuden koulua kehittämällä nykyistä.

Maailman paras peruskoulu

1. ei synny säästämällä,
2. panostaa uusiin oppimismenetelmiin,
3. kitkee kiusaamista ja opettaa vaikuttamaan,
4. on tasa-arvoinen koulu, jossa oppilas on yksilö,
5. omaa maailman parhaat opettajat.

1. Maailman paras koulu ei synny säästämällä

Säästöleikkuri on iskenyt koulutukseen kerta toisensa jälkeen. Säästöjen vaikutukset ovat kunnissa vasta valkenemassa. Vihreiden mielestä koulutuksesta säästäminen on tullut tiensä päähän. Emme voi odottaa koulumme säilyttävän nykyisen tasonsa, mikäli niiden toiminnasta leikataan rahaa vuosi toisensa jälkeen. Vain riittävillä resursseilla saadaan työolot kuntoon ja mahdollistetaan koulutuksen kehittyminen. Koulu ei saa jäädä jälkeen tietoyhteiskunnan kehityksestä.

2. Maailman modernein koulu panostaa uusiin oppimismenetelmiin

Digitaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetusta ja opetusteknologiaa tulee hyödyntää opetuksessa niin, että se mahdollistaa oppilaille entistä yksilöllisemmät ja hauskemmat oppimisen tavat. Oppimista voidaan esimerkiksi pelillistää. Teknologia mahdollistaa luokkahuoneen roolien muutoksen niin, että oppilas saa entistä aktiivisemman roolin ja opettajan tehtävä on ohjata, tukea ja innostaa.

Suuri osa koulurakennuksista on remontin tarpeessa. Homekorjausten yhteydessä koulut voidaan peruskorjata niin, että luokkatilat soveltutvat paremmin uudenlaiseen oppimiseen. Samalla rakennuksista voidaan tehdä paljon enemmän kuin kouluja. Ne voivat olla aamuvarhaisesta iltamyöhään toimivia koulutuksen, harrastustoiminnan ja yhteisöllisyyden keskuksia.

Ehdotus: Kaikille oma tabletti

Vantaalla ja Kaarinassa oppilaille on hankittu tabletit opiskelukäyttöön. Kaikille hankittu yhtenäinen laitteisto mahdollistaa uuden teknologian tehokkaan hyödyntämisen opetuksessa paljon paremmin kuin oppilaiden omiin laitehankintoihin nojaaminen.

On oikein, että kaikki oppilaat saavat välineet oppimiseen riippumatta vanhempien tuloista. Opettajalle uusi työväline mahdollistaa uudet työtavat, mutta myös edellyttää täydennyskoulutusta. Säästöjä on saatavissa siirtymällä tablettien avulla jollain aikavälillä hyödyntämään entistä enemmän avoimia, Creative Commons -lisensoituja oppimateriaaleja.

3. Maailman kivoin koulu kitkee kiusaamista ja opettaa vaikuttamaan

Koulun tulee asettaa nollatoleranssi kiusaamiselle sekä tarjota opettajille ja oppilaille kiusaamiseen puuttumiseen liittyvää koulutusta.

Jokainen oppilas on otettava mukaan koulua koskevaan päätöksentekoon, kuten perusopetuslaki edellyttää. Oppilaskuntavaalien ohessa voidaan järjestää suoria äänestyksiä kouluruuasta, luokkaretkikohteista ja jopa valinnaisaineiden tarjonnasta. Lisäksi voidaan ottaa käyttöön esim. oppilasaloitteet sekä kokoonpanoltaan vaihtuvat oppilasraadit ratkaisemaan kouluyhteisön ongelmia.

4. Maailman tasa-arvoisimmassa koulussa oppilas on yksilö

Koulusäästöt ovat johtaneet koulukohtaisten erojen kasvuun opetuksen tarjonnassa ja oppimistuloksissa. Eroja on tasattava myöntämällä erityistukea esimerkiksi alhaisen jatko- opintoihin hakeutumisen, heikkojen oppimistulosten, alueen keskimääräistä suuremman työttömyyden tai maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuuden perusteella.

Lapset ovat yksilöitä, ei ensisijaisesti tyttöjä tai poikia. Koulun tulee purkaa sukupuolirooleja luokkahuoneessa ja ulkopuolella. Jaottelu sukupuolen mukaan on poistettava sieltä, missä sitä vielä ilmenee. Opinto-ohjauksen on autettava ohittamaan ammatinvalinnassa sukupuolittuneet käytännöt.

Ehdotus: Tytöt ja pojat liikkumaan yhdessä

Liikuntaryhmien jakaminen sukupuolen perusteella korostaa turhaan sukupuolen merkitystä liikunnassa ja lajimieltymyksissä. Norjassa, Ruotsissa, Ranskassa sekä Espanjassa tytöt ja pojat osallistuvat samoille liikuntatunneille.

Lainsäädännön puolesta liikuntatuntien sekaryhmille ei ole estettä: myös Suomessa on kouluja, joissa liikuntatunnit on yhdistetty. Kokemusten perusteella sekaryhmissä kokeillaan laajemmin eri lajeja ja opitaan ottamaan toisten erilaisuus huomioon.

5. Maailman parhaat opettajat ovat suomalaisen peruskoulun sydän

Opettajien täydennyskoulutus on tehokkain tapa uudistaa koulua kokonaisvaltaisesti. Uuden oppimisteknologian tehokas käyttöönotto ja pedagoginen hyödyntäminen edellyttää lisäkoulutusta. Koulutuksen järjestäjien on huolehdittava opettajien jaksamisesta: työmäärää ei pidä kasvattaa byrokratialla ja toimistotöillä, vaan ohjata työaika tehokkaasti itse opetustehtävään ja oppilaiden tukemiseen.

Tutustu Vihreiden koulutuspoliittiseen ohjelmaan tästä.

Jaa sivu: