Puoluejohto

Puoluejohto pitää puolueen lankoja käsissään ja tekee suuret linjaukset.

Puoluejohtoon voidaan laskea kuuluvaksi puheenjohtaja varapuheenjohtajineen, puoluesihteeri sekä useammista ihmisistä koostuvat puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta.

Puoluekokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa ja hallituksen muut jäsenet sekä muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Puoluehallituksen puheenjohtaja on myös puolueen puheenjohtaja. Sama henkilö voidaan valita puolueen puheenjohtajaksi enintään kolmeksi täydeksi kahden vuoden kaudeksi peräkkäin.

Puoluehallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu

  1. johtaa puolueen toimintaa,
  2. huolehtia puoluekokousten ja valtuuskunnan päätösten täytäntöönpanosta sekä
  3. suunnitella ja ohjata puolueen toimintaa ja vaalivalmisteluita.

Vihreillä on 40-jäseninen puoluevaltuuskunta. Puoluekokous valitsee sen puheenjohtajat ja jäsenet.

Puoluevaltuuskunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu

  1. päättää periaatteellisista ja ohjelmallisista kannanotoista ja linjauksista puoluekokousten välillä,
  2. käydä keskustelua päivänpoliittisista ja kauaskantoisista asioista sekä puolueen toimista ja näkemyksistä,
  3. hyväksyä puolueen ohjelmat (lukuun ottamatta periaateohjelmaa) sekä
  4. tehdä aloitteita puoluekokoukselle ja puoluehallitukselle.

Puheenjohtaja ja puoluesihteeri

Sofia Virta

Kansanedustaja ja Vihreiden puheenjohtaja

Suomi tarvitsee inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta puolustavan kansanedustajan.

Puolueen varapuheenjohtajat

Oras Tynkkynen

Kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja

Olen neljännen kauden kansanedustaja, mutta työskentelin välillä kahdeksan vuotta asiantuntijatehtävissä yrittäjänä ja Sitran vanhempana neuvonantajana. Vuosien varrella olen toiminut myös mm. valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana ja toimittajana. Aiemmin vaikutin kansanedustajana vuosina 2004-15, jolloin toimin myös eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja kahden valiokunnan varapuheenjohtajana.

Silja Keränen

Silja Keränen

Vihreiden varapuheenjohtaja

Olen kajaanilainen diplomi-insinööri, kolmen lapsen äiti, kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen sekä valtuutettu niin maakuntaliitossa kuin hyvinvointialueellakin.  Politiikassa minua erityisesti inspiroi maa- ja metsätalouden kestävyysmurroksen toteuttaminen sekä positiivisen tulevaisuuden luominen koko Suomeen.

Bella Forsgrén

Kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja

Olen nuori, jyväskyläläinen yhteiskuntapolitiikan opiskelija ja toisen kauden kansanedustaja, joka vietti lapsuutensa Äänekosken syrjäkylillä. Toimin myös valtuutettuna kotikaupungissani. Uskon, että yhdessä tekemällä voi saada aikaan yhteiskunnallista muutosta!