Puoluejohto

Puoluejohto pitää puolueen lankoja käsissään ja tekee suuret linjaukset.

Puoluejohtoon voidaan laskea kuuluvaksi puheenjohtaja varapuheenjohtajineen, puoluesihteeri sekä useammista ihmisistä koostuvat puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta.

Puoluekokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa ja hallituksen muut jäsenet sekä muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Puoluehallituksen puheenjohtaja on myös puolueen puheenjohtaja. Sama henkilö voidaan valita puolueen puheenjohtajaksi enintään kolmeksi täydeksi kahden vuoden kaudeksi peräkkäin.

Puoluehallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu

  1. johtaa puolueen toimintaa,
  2. huolehtia puoluekokousten ja valtuuskunnan päätösten täytäntöönpanosta sekä
  3. suunnitella ja ohjata puolueen toimintaa ja vaalivalmisteluita.

Vihreillä on 40-jäseninen puoluevaltuuskunta. Puoluekokous valitsee sen puheenjohtajat ja jäsenet.

Puoluevaltuuskunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu

  1. päättää periaatteellisista ja ohjelmallisista kannanotoista ja linjauksista puoluekokousten välillä,
  2. käydä keskustelua päivänpoliittisista ja kauaskantoisista asioista sekä puolueen toimista ja näkemyksistä,
  3. hyväksyä puolueen ohjelmat (lukuun ottamatta periaateohjelmaa) sekä
  4. tehdä aloitteita puoluekokoukselle ja puoluehallitukselle.

Puheenjohtaja ja puoluesihteeri

Maria Ohisalo

Puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri, kansanedustaja

Olen Itä-Helsingin Vesalassa syntynyt ja eri puolilla Itä-Helsinkiä kasvanut yhteiskuntatieteiden tohtori, kansanedustaja ja vihreiden puheenjohtaja.

Veli Liikanen

Puoluesihteeri

Puoluesihteerinä tehtävänäni on johtaa puoluetoimistoa ja tukea puolueen puheenjohtajistoa ja kaikkia vihreitä toimijoita maailman pelastamisessa.

Puolueen varapuheenjohtajat

Atte Harjanne

Kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Olen 38-vuotias vihreä diplomi-insinööri, kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Helsingin Siilitieltä. Ilmastonmuutoksen hillintä, luontokadon pysäyttäminen ja vapaan, tasa-arvoisen demokratian ja sivistyksen puolustaminen ovat minulle tärkeintä politiikassa.

Iiris Suomela

Vihreiden varapuheenjohtaja

Minulle on ensisijaisen tärkeää, että ihmisiä kohdellaan ihmisinä - yhdenvertaisina, tuntevina, ajattelevina ja kykeneväisinä; yhtä arvokkaina kansalaisuudesta, uskonnosta ja ihonväristä riippumatta.

Hanna Holopainen

Kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja

"Haluan jättää tuleville sukupolville maailman, joka voi nykyistä paremmin."