Puoluejohto

Puoluejohto pitää puolueen lankoja käsissään ja tekee suuret linjaukset.

Puoluejohtoon voidaan laskea kuuluvaksi puheenjohtaja varapuheenjohtajineen, puoluesihteeri sekä useammista ihmisistä koostuvat puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta.

Vuonna 2019 valittu puolueen johtoporras

Puoluekokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa ja hallituksen muut jäsenet sekä muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Puoluehallituksen puheenjohtaja on myös puolueen puheenjohtaja. Sama henkilö voidaan valita puolueen puheenjohtajaksi enintään kolmeksi täydeksi kahden vuoden kaudeksi peräkkäin.

Puoluehallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu

  1. johtaa puolueen toimintaa,
  2. huolehtia puoluekokousten ja valtuuskunnan päätösten täytäntöönpanosta sekä
  3. suunnitella ja ohjata puolueen toimintaa ja vaalivalmisteluita.

Vihreillä on 40-jäseninen puoluevaltuuskunta. Puoluekokous valitsee sen puheenjohtajat ja jäsenet.

Puoluevaltuuskunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu

  1. päättää periaatteellisista ja ohjelmallisista kannanotoista ja linjauksista puoluekokousten välillä,
  2. käydä keskustelua päivänpoliittisista ja kauaskantoisista asioista sekä puolueen toimista ja näkemyksistä,
  3. hyväksyä puolueen ohjelmat (lukuun ottamatta periaateohjelmaa) sekä
  4. tehdä aloitteita puoluekokoukselle ja puoluehallitukselle.

Puheenjohtaja ja puoluesihteeri

Kuva Maria Ohisalosta

Maria Ohisalo

Puheenjohtaja, sisäministeri, kansanedustaja

Olen Itä-Helsingin Vesalassa syntynyt ja eri puolilla Itä-Helsinkiä kasvanut yhteiskuntatieteiden tohtori, kansanedustaja ja vihreiden puheenjohtaja.

Veli Liikanen

Puoluesihteeri

Puoluesihteerinä tehtävänäni on johtaa puoluetoimistoa ja tukea puolueen puheenjohtajistoa ja kaikkia vihreitä toimijoita maailman pelastamisessa.

Puolueen varapuheenjohtajat

riikka karppinen

Riikka Karppinen

Varapuheenjohtaja

Olen 24-vuotias toisen kauden kunnanvaltuutettu, kh:n jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, ympäristövaikuttaja ja reservin kersantti Sodankylästä.

Fatim Diarra

Fatim Diarra

Varapuheenjohtaja

Olen yhteiskunnallisen viestinnän ammattilainen ja haluan auttaa nyt merkittävän kokoiseksi kasvanutta puoluettamme saamaan oman viestinsä kuuluviin strategisesti niin, että emme jää muiden äänien jalkoihin.

Jaakko Mustakallio

Jaakko Mustakallio

Varapuheenjohtaja

Tapani vaikuttaa on yhteisöllinen ja luova: pyrin jatkuvasti keksimään uusia tapoja nostaa yhteiset vihreät linjamme keskusteluun ja päätöksiin.