Reilu muutos

Reilu muutos tarkoittaa, että päästöjä ja eriarvoisuutta vähennetään yhtä aikaa. Näin ilmastonmuutosta hillitään ja kaikki pysyvät kelkassa.

Ilmastonmuutos ei ole pysähtynyt koronakriisistä huolimatta. Samaan aikaan on vaarana, että koronapandemia syventää eriarvoisuutta. On rakennettava yhteiskunta, joka on ympäristölle ja ihmisille kestävä.

Reilussa muutoksessa vähennetään samaan aikaan päästöjä, köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Se tarkoittaa politiikkaa, jolla ilmastotoimien kustannukset eivät kaadu heikoimmassa asemassa olevien niskaan tai ihmisille, joilla ei todellisuudessa ole mahdollisuutta valita kestävämpää vaihtoehtoa. Reilu muutos on järkevä, suunnitelmallinen ja oikeudenmukainen tapa vastata ilmasto- ja ympäristökriisiin.

Hyvinvointimme on saatava kestävälle pohjalle ja päästöt on saatava laskuun. Me voimme tehdä muutoksen suunnitelmallisesti ja oikeudenmukaisesti niin, että kukaan ei tipu kelkasta ja ihmisten elämänlaatu paranee. Siitä reilussa muutoksessa on kyse.

– Maria Ohisalo, Vihreiden puheenjohtaja

Kestävistä valinnoista helppoja ja halpoja

Sääntelyn, verotuksen ja julkisten investointien on ohjattava ihmisiä ja yhteiskuntaa johdonmukaisesti oikeaan suuntaan. Näin saadaan aikaan muutos tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja vähennetään ihmisten arkipäivän valintoihin kohdistuvaa stressiä ja painetta. Kestävän valinnan tulee aina olla helpoin ja edullisin valinta. Ihmisillä on oltava aito mahdollisuus elää kestävästi taloudellisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta. Valmiiksi heikommassa asemassa olevien tilannetta ei tule entisestään vaikeuttaa, vaan ilmastotoimien rinnalle tarvitaan esimerkiksi nousevien elinkustannusten kompensaatiota pienituloisimmille.

Kestävän valinnan tulee aina olla helpoin ja edullisin valinta.

Siirtymä kestävään yhteiskuntaan ei tarkoita kurjistumista, vaan se parantaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Muutoksen myötä on mahdollista keskittyä aineellisen kuluttamisen sijaan esimerkiksi yhteisöllisyyden, sivistyksen ja kulttuurin rakentamiseen.

Työtä ja vientiä puhtailla ratkaisuilla

Vihreillä ratkaisuilla luodaan uusia työpaikkoja ja vientiä. Globaalit puhtaan teknologian markkinat ovat valtava mahdollisuus, johon Suomen tulee rohkeasti tarttua. Kun toimimme edelläkävijöinä, tuemme oman hyvinvointimme lisäksi globaalia siirtymää kestävään talouteen.

Suomen hallitus on linjannut valmistelevansa tällä hallituskaudella oikeudenmukaisen siirtymän toimenpidekokonaisuuden. Tämä kokonaisuus on osa reilua muutosta. Muutoksen tekemiseen on otettava mukaan kaikki tahot työntekijöistä ja työnantajista valtioon ja kuntiin, tutkijoista kansalaisjärjestöihin.

Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä voi toteutua vain, jos ilmastotoimet toteutetaan osallistavasti ja reilusti. Reilu muutos ei ole yhden hallituskauden projekti, vaan sitä tulee jatkaa ja suunnitelmia täytyy uusia säännöllisin väliajoin.

Lue lisää Reilun muutoksen ohjelmasta