Reilu muutos lisää työllisyyttä Suomessa – Maria Ohisalon viisi keinoa

17.08.2020

Vihreiden Reilu muutos -ohjelma tähtää päästöjen vähentämiseen ja eriarvoisuuden poistamiseen. Koronakriisin kestävä elvytys ei ole reilu, ellei sillä taata ihmisille lisää työpaikkoja ja mahdollisuutta pysyä osana yhteiskuntaa. Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo listasi viisi keinoa, miten reilu muutos lisää työllisyyttä.

Keino 1: Perustulo pitää työnsyrjässä kriisiaikoinakin

Perustulo tuli koronaepidemian myötä uuteen valoon: kriisin aikana olisi ollut hyödyllistä, jos ihmisillä olisi ollut valmiina turvaa ja rahaa olisi saatu nopeammin liikkeelle. Työttömyyskorvauksia kun myönnettiin hyvinkin pitkällä viiveellä. Perustulossa olisi koronan jälkeisessä maailmassa monia etuja, sillä nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on byrokraattinen ja rakennettu tarkkaan rajattujen riskien varalle.

”Nykyelämän sosiaaliset riskit ovat paljon moninaisempia. Perustulo toisi helpommin tukea eri elämäntilanteisiin ja muutoksiin. Tätä kohti otettiin koronan aikaan jo askelia, kun esimerkiksi yrittäjät olivat oikeutettuja työttömyysturvaan”, sanoo Maria Ohisalo.

Perustulo tukisi myös työllisyyttä, sillä se vähentää tilanteita, joissa työn vastaanottaminen ei kannata.

”Perustulon avulla ihmisten ei tarvitsisi jatkuvasti miettiä, missä välissä kannattaa ottaa jotain keikkaa. Elämä olisi ylipäätään ennustettavampaa.”

Keino 2: Koulutus luo tulevaisuuden työpaikkoja

Koronakriisin aikana moni suomalaisnuori joutui vaikeaan rakoon, kun ylioppilaskirjoitukset ja pääsykokeet menivät uusiksi. Hallituksen lisätalousarvioon saatiin läpi Vihreille tärkeä asia: korkeakouluihin tuli lisää aloituspaikkoja. Myös syrjäytymisvaarassa oleville nuorille on luvattu lisää koulutusta ja työllistymispalveluja.

”Tämä on todella tärkeää, jotta nuorilla on mahdollisuus nousta tulevaisuuteen ja emme luo uutta kriisin sukupolvea.”

Koulutukseen satsaamisella on Ohisalon mukaan selvä vaikutus työllisyyteen. Maksuton koulutus pitäisi siksi taata myös toisella asteella, ja on tärkeää tarjota koulutusta myös kesken työuran.

”Ihmisten pitää pystyä täydentämään taitojaan. Monet myös vaihtavat alaa ja tekevät monta työuraa. Itsellänikin on nyt toinen ura politiikassa, kun aiemmin olin tutkijana”, Ohisalo sanoo.

”Työllisyyttä parannetaan myös varhaiskasvatukseen panostamalla. Kun lapset pääsevät laadukkaaseen ja maksuttomaan varhaiskasvatukseen, vanhemmat voivat mennä hyvillä mielin töihin.”

Keino 3: Kestävän liikenteen investoinnit tuovat työtä

Hallituksen lisätalousarviossa ja MAL-sopimuksista saavutetussa neuvottelutuloksessa laitetaan liikkeelle merkittäviä investointeja vähäpäästöisempään liikenteeseen: junamatkustamiseen 760 miljoonaa euroa, muuhun julkiseen liikenteeseen 160 miljoonaa euroa sekä kävelyyn ja pyöräilyyn 50 miljoonaa euroa. Nämä kaikki luovat työpaikkoja, kunhan hankkeet saadaan liikkeelle saman tien.

”Kun puhutaan elvytystoimista, on tärkeää, että ne aloitetaan heti. Pitää luoda luottamusta siihen, että ihmisille on töitä, jolloin he uskaltavat tehdä hankintoja ja käydä vaikka asuntokauppaa.”

Julkisen ja kevyen liikenteen satsaukset, kuten pyörä- ja kävelyteiden uudistaminen ja rakentaminen, ovat myös kestävän kehityksen mukaista elvytystä.

”Meidän on tehtävä täydellinen liikenteen rakennemuutos, jos aiomme puolittaa päästöt vuoteen 2030 mennessä. Lähtövalmiita hankkeita on paljon, esimerkiksi raidehankkeet ja ratapihojen korjaukset. Kaikkiin näihin saadaan ihmisiä nopeasti töihin.”

Keino 4: Energiaremonteille tarvitaan tekijöitä

Hallitusohjelman hiilineutraaliustavoitteiden mukaisesti fossiilisista polttoaineista pitäisi päästä pian eroon ja korvata ne uusiutuvalla energialla. Yksi tavoitetta tukeva elvytystoimi on kuntien ja yksityisten ihmisten energiaremonttien tukeminen.

”Monissa omakotitaloissa ja kuntien rakennuksissa on edelleen öljylämmitys. Kun tätä lähdetään korvaamaan vaikkapa maalämmöllä, järjestelmän rakentaminen ja muutostyöt tuovat työpaikkoja.”

Myös monet muut vihreää taloutta tukevat toimet luovat työtä. Kansainvälinen työjärjestö ILO on ennakoinut, että ilmastonmuutoksen rajoittamisen seurauksena maailmaan voi syntyä 24 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Keino 5: Kohtuuhintainen ja kestävä asuminen tukee työllisyyttä

”Suuret työntekijäryhmät, jotka työskentelevät kaupan alalla tai hoitoalalla, ovat usein kestämättömässä tilanteessa, kun asumisen hinta on Suomessa niin kova. Siksi meidän on panostettava kohtuuhintaiseen asumiseen.”

Asunnon hintatasoa pidetään matalalla ennen kaikkea riittävällä asuntotuotannolla. Sitäkin voidaan tehdä kestävästi. Ohisalo kertoo, että yksi hallituksen elvytystoimi on investointi puurakentamisen edistämiseen.

”Tulemme tarvitsemaan valtavan määrän asuntoja, kun ihmiset liikkuvat työmahdollisuuksien perässä. Puurakentaminen on tutkitusti kestävän kehityksen mukaista rakentamista, ja siihen satsaaminen on myös alan osaamisen kehittämistä.”

teksti: Heidi Kalmari

Lue lisää: