Luonto

Saavutuksemme hallituksessa
Hallituksessa saavutettua

Luonto

 • Hallitus satsaa 100 miljoonaa euroa vuosittain lisää luonnonsuojeluun. Tämä on historiallisen suuri panostus, jonka avulla voidaan torjua pitkään jatkunutta luontokatoa ja turvata luonnon monimuotoisuutta.
 • Suojelemme ja ennallistamme soita, hoidamme perinnebiotooppeja ja kunnostamme lintuvesiä uudella Helmi-ohjelmalla. Samalla hillitsemme ilmastonmuutosta ja autamme satoja uhanalaisia lajeja.
 • Luonto- ja ympäristöjärjestöt tekevät korvaamattoman tärkeää työtä. Korotimme luonto- ja ympäristöjärjestöjen rahoitusta, jotta toiminnalle on riittävät resurssit.
 • Metsä on koti tuhansille lajeille. Lisäämme metsiensuojelun rahoitusta. Samalla voimme vahvistaa myös Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelua ja laajentaa kansallispuistoja.
 • Luonnossa liikkuminen on suomalaisille tärkeää. Satsaamme kansallispuistojen ja retkeilyalueiden reitteihin.
 • Olemme suojelleet  jo noin neljä tuhatta hehtaaria soita. 1, 2, 3, 4.
 • Perustimme eläinten hyvinvointia edistävän eläinsuojeluasiamiehen viran.

Lista täydentyy hallituskauden edetessä.

 


LUe lisää saavutuksista:
 1. Ilmasto
 2. Luonto
 3. Koulutus
 4. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet
 5. Eriarvoisuus ja hyvinvointi
 6. Työllisyys