Jaakko Mustakallion 5 tärkeintä pointtia uudesta periaateohjelmasta: ”Nämä asiat suomalaisessa yhteiskunnassa pitää muuttaa”

28.12.2020

Maailman suuret muutokset tehdään talousjärjestelmää muuttamalla. Nykyinen järjestelmä ruokkii eriarvoisuutta ja päästöjen kasvua, siksi sitä on muutettava, sanoo Vihreiden uutta periaateohjelmaa tekemässä ollut varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

1. Ilmastonmuutos ja lajien sukupuuttoaalto pysäytettävä

”Tämä on mielestäni Vihreiden politiikan tärkein asia, jotta elämä maapallolla voi kukoistaa. On todella pysäyttävää ja syvältä koskettavaa, että vuodenajat ovat Suomessakin muuttuneet ja lajeja on kadonnut omana elinaikanani.

Ilmastonmuutosta ja sukupuuttoaaltoa ei voi erottaa toisistaan. Ne ovat osa samaa ilmiötä, ja niitä pitää osata käsitellä yhdessä. Meidän tulee esimerkiksi vähintään tuplata luonnonsuojelualueiden määrä ja estää ekosysteemien romahdus. Lisäksi pitää luoda hiilinegatiivinen yhteiskunta. Jokaisen kodin sähkön- ja lämmöntuotanto tulisi muuttaa vähäpäästöiseksi. Nyt kun raha on halpaa, Suomen pitäisi investoida suuripäästöisten voimalaitosten uusimiseen. Esimerkiksi turpeenkäytöstä on päästävä eroon. Yksityisautoilua tulee vähentää, ja siitä on tehtävä päästötöntä. Kaupungit pitää rakentaa niin, että niissä voi liikkua jalan ja pyörällä helposti. Kasvisruoan tuet olisi nostettava lihatuotannon tukien edelle.”

2. Talousjärjestelmästä tehtävä reilu ja kestävä

”Nykyinen talousjärjestelmä ruokkii globaalia eriarvoisuutta ja päästöjen kasvua, siksi järjestelmää on muutettava. Tämä kohta ohjelmassa on minulle henkilökohtaisesti tärkeä, sillä olen koulutukseltani ekonomisti. Talous ei ole itseisarvo, vaan väline, jolla voimme torjua köyhyyttä, vähentää eriarvoisuutta ja leikata ilmastopäästöjä. Maailman suuret muutokset tehdään talousjärjestelmää muuttamalla. Se, joka osaa muuttaa talousjärjestelmää, pystyy muuttamaan maailmaa paremmaksi. Luonnonvarojen käyttöä pitäisi esimerkiksi verottaa käytöstä aiheutuneiden haittojen mukaan. Miksi tehdas saa päästää taivaalle päästöjä ilman, että se joutuu maksamaan siitä aiheutuvaa haittaa? Tai miksi tuemme ympäristölle haitallista toimintaa, kuten dieselin käyttöä, miljardeilla euroilla veronmaksajien rahoja?”

3. Yhdenvertaiset oikeudet kaikille

”Vihreät on feministinen, antirasistinen ja yhdenvertaisuutta kannattava puolue. Jotkut sanovat, ettei etuoikeuksia ole. Sain kokea oman etuoikeutetun asemani, kun 2016 toimin Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtajana Saara Ilvessalon kanssa, ja käynnistimme järjestäytyneen rasistisen toiminnan kieltämiseen tähdänneen kampanjan. Saara sai naisena kymmenkertaisen määrän vihaviestejä minuun verrattuna.

Pidän todella tärkeänä, että pyrimme tekemään erilaiset yhteiskunnassa vallitsevat etuoikeudet näkyviksi. Sitä kautta pystymme tekemään eriarvoisuutta purkavaa ja yhdenvertaisuutta lisäävää politiikkaa. Työnhaussa pitäisi esimerkiksi ottaa välittömästi käyntiin anonyymi rekrytointi. Yhdenvertaisuutta pitäisi lisätä myös esimerkiksi tekemällä perhevapaajärjestelmästä sellainen, että molemmat vanhemmat käyttävät sitä tasa-arvoisesti. Miesten rooleja yhteiskunnassa tulee moninaistaa.”

4. Koulutuksen ja sivistyksen voima

”Periaateohjelmassa sanotaan: ’Koulutus ja sivistys ovat yhteiskunnan järki ja sydän.’ Tämä on mielestäni todella kaunis lause. Koulutuksen kautta voi hankkia taitoja ja tietoa, mutta sivistys on niiden lisäksi myös muuta: ihmisenä kasvamista, ajattelun itsenäistymistä ja uuden luomista.

Meidän pitää puolustaa ihan jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuutta ja oikeutta koulutukseen. Suomessa on perheitä, joissa lapset eivät pääse varhaiskasvatukseen, koska se on maksullista. Lisäksi erityisesti poikien lukutaidossa on hälyttävä tilanne: jopa 10 prosenttia peruskoulun päättävistä pojista ei saavuta riittävää lukutaitoa. Varhaiskasvatuksesta pitää tehdä maksutonta ja esikoulu laajentaa kaksivuotiseksi, jotta saamme kaikki varmasti mukaan, eivätkä erot oppimisessa kasva.”

5. Hyvinvointi jokaisen perusoikeudeksi

”Hyvinvointi kuuluu kaikille varallisuudesta, taustasta ja yksilöllisistä ominaisuuksista riippumatta. Hyvinvointi-valtion onnistumisesta kertoo paljon se, miten autamme haavoittuvimmassa asemassa olevia. Siinä on vielä valtavasti tekemistä, esimerkiksi mielenterveyspalveluissa. Tein juuri Tampereen kaupunginvaltuustossa aloitteen, että masennusoireista kärsivät voisivat saada lyhytterapiapalveluita ilman lääkärin lähetettä. Hyvinvointivaltiossa ei voi olla niin, että ainoastaan se, joka jaksaa taistella palveluita itselleen, saa niitä.”

Jaakko Mustakallio

Työ: Strategia-, viestintä- ja vastuullisen liiketoiminnankonsultti muutostoimisto Ellun Kanoilla.

Luottamustoimet: Vihreiden ja Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, Tampereen mielenterveysseuran hallituksen jäsen.

Kotipaikka: Tampere.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri (vastuullinen liiketoiminta).

Hyvä uutinen: ”Tampereella saimme neuvoteltua puoli miljoonaa euroa lisää nuorten mielenterveyspalveluihin, ja aloitteeni koulujen mielenterveyden ensiapukursseista etenee ensi vuonna!”


Agendallani
-juttusarjassa vihreät vaikuttajat kertovat ratkaisuehdotuksiaan johonkin tärkeään asiaan.

teksti: Kati Kelola
kuva: Kirsi-Marja Savola

Lue lisää: