Aika päivittää sosiaaliturvan tilkkutäkki kuntoon

06.05.2020

Perustulokokeilun tulokset osoittavat, että perustulolla on myönteistä vaikutusta ihmisten tyytyväisyyteen elämäänsä sekä psyykkiseen terveyteen, ja että se voi auttaa ainakin tiettyjen ihmisryhmien työllistymistä. Me vihreät kannatamme kaikille yhtäläistä perustuloa, joka vähentäisi byrokratiaa ja toisi turvaa elämäntilanteiden muutoksissa.

Vuosina 2017–2018 toteutetun perustulokokeilun tulokset on nyt julkistettu. Kokeilu osoitti, että perustuloa saaneiden hyvinvoinnin kokemus lisääntyi jo ensimmäisenä vuotena ja työllistyminen parani toisena vuonna. Perustulon saajat kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta, masennusta, alakuloa ja yksinäisyyttä. Myönteiset työllisyysvaikutukset keskittyivät vieraskielisiin ja lapsiperheisiin. Freelancereina ja luovalla alalla toimivat kokivat perustulon helpottaneen silpputyön vastaanottamista. Samaan aikaan käyttöön otetun aktiivimallin vaikutus kuitenkin vaikeuttaa johtopäätösten vetämistä.

Tämä kokeilu ei kuitenkaan kerro perustulon täydestä potentiaalista. Kuten jo alustavien tulosten yhteydessä totesin, kokeilun lähtöasetelma oli ongelmallinen. Kokeilussa oli mukana 2000 pääasiassa pitkäaikaistyötöntä. Näiden ihmisten työllistyminen edellyttää muutakin tukemista pelkän perustulon lisäksi. Kokeilu ei myöskään kertonut mitään siitä, miten perustulo vaikuttaisi muiden ihmisryhmien tilanteeseen.

On syytä toteuttaa laajempi kokeilu, jossa mukana tulisi olla esimerkiksi myös yrittäjät, kotivanhemmat ja vailla opiskelupaikkaa olevat nuoret, joiden elämään perustulolla olisi suuri vaikutus. Perustulon suurin vahvuus on tuen ennakoitavuus ja kannustavuus. Se helpottaa töiden vastaanottamista ja yrittäjäksi ryhtymistä, mikä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa ihminen toipuu esimerkiksi koronakriisin aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista.

Perustulon tarkemmasta toteutustavasta on olemassa useita eri malleja, joista yksi on negatiivinen tulovero, jota maksettaisiin tietyn tulorajan alle jääville henkilöille. Negatiivinen tulovero on yksi tapa toteuttaa perustulo, sillä teknisesti erilainen toteutustapa ei vaikuta lopputulokseen tuen saajan näkökulmasta. Hallitus on lähivuosina järjestämässä negatiivisen tuloveron kokeilun, sillä tässäkin asiassa on parasta edetä tutkittuun tietoon pohjautuen.

Vihreät perustulon puolella

Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on aikojen kuluessa kasattu tilkkutäkki, jonka palasten väliin jäävistä rei’istä putoaa helposti. Erityisesti nyt poikkeusaikoina on käynyt ilmeiseksi, kuinka paljon päivittämistä sosiaaliturvajärjestelmämme vaatii. Muutaman viikonkin odottelu ilman tietoa tulevista tuloista luo aivan tarpeetonta stressiä ja taloudellista epävarmuutta tukea tarvitsevien arkeen. Kenenkään ei pitäisi joutua jännittämään lomakkeita täyttäessään, onko lääkkeisiin tai ruokaan varaa vielä ensi viikolla.

Vihreiden esittämä perustulo auttaisi ihmisiä sekä normaaliaikoina että kriisin keskellä. Perustulo maksetaan automaattisesti ilman byrokratiaa, joten se tarjoaa turvaa äkillisissä elmäntilanteen muutoksissa eikä ruuhkauta järjestelmää edes kriisitilanteen koittaessa.

Olisimme yhteiskuntana jo koronaan liittyvän poikkeustilanteen alkaessa kipeästi kaivanneet perustuloa. Jos meillä olisi normaaliaikoina edes pieni perustuloelementti muiden tukimuotojen ohella, olisimme voineet hyödyntää sitä ihmisten tukemisessa koronakriisin alkuhetkistä lähtien.

Poikkeusolojen keskellä olemme ottaneet uusia askelia kohti perustuloa. Nyt myös yrittäjät ovat oikeutettuja työttömyysturvaan ilman, että he ensin lopettavat yritystoimintaansa. Näin vuosia tai vuosikymmeniä yrittäjien tekemä työ ei valu hukkaan. Olemme poistaneet myös työttömyysturvan omavastuuajan ja helpottaneet lomautettujen tilannetta mahdollistamalla opiskelun lomautuksen aikana. Olisikin hölmöä, jos menneen maailman tarpeisiin tehdyt säännöt estäisivät ihmisiä toimimasta niin, kuin parhaaksi näkevät.

Vihreät ovat ajaneet johdonmukaisesti sosiaaliturvajärjestelmän päivittämistä. Me uskomme siihen, että kepin sijasta porkkana toimii paremmin. Jo viime vuosina perusturvasta on purettu kannustinloukkuja ja siitä on tehty kattavampaa ja vahvemmin henkilökohtaista. Askel askeleelta ja kokeilu kerrallaan lähestymme perustuloa, johon jokainen täysi-ikäinen olisi oikeutettu.

Lue lisää Vihreiden perustulomallista.