Asiakasmaksujen alentaminen on suuri asia pienituloisille

22.09.2020

Kaksikymmentä euroa voi monelle ratkaista, onko varaa näyttää hoitajalle kipeytynyttä polvea, vai pitääkö seuraava kuukausi nilkuttaa eteenpäin. Jatkossa tilanne muuttuu, sillä päätimme hallituksessa esittää poistettavaksi hoitajien vastaanottojen maksuja ja alentaa muita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Sen myötä jokaisella on parempi mahdollisuus huolehtia omasta terveydestään.

Kaikista heikoimmassa asemassa olevien tukeminen ja auttaminen eteenpäin on yksi vihreän politiikan kantavista voimista. Nyt olemme hallituksessa, joka ottaa todesta toimeentulon kanssa kamppailevien avunhuudon.

Köyhyystutkijataustaisena tiedän, kuinka pienet menot voivat muodostua ihmisille ylivertaisiksi esteiksi. Tämä on erityisen suuri ongelma sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joissa avun saaminen mahdollisimman varhain on ei ainoastaan inhimillisesti tärkeää, vaan myös hoidon kannalta kaikkein kustannustehokkainta. Pitkittyneet ongelmat vaativat pitkittyvää hoitoa.

Hoitajien vastaanotot muuttuvat kaikille täysin maksuttomiksi koko Suomessa. Tämä on erityisen merkityksellistä, koska lisäämme tämän hallituskauden aikana myös hoitajien vastaanottoja koko maassa. Maksuttomiksi muuttuvat myös kaikki alle 18-vuotiaiden poliklinikkamaksut, mikä tuo helpotusta erityisesti pienituloisille perheille.

Erityisesti iloitsen siitä, että hiv-estolääkitys on jatkossa maksutonta. Tämä on tärkeä keino tukea heikossa asemassa olevia, sillä hiv-positiivisten kumppaneille tarkoitettu lääkitys tuo mielenrauhaa ja estää tehokkaasti uusien tartuntojen syntymisen.

Uudistus on myös tärkeä osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa koskevan Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa, sillä se turvaa maksuttomat poliklinikkakäynnit seksuaalirikosten uhreille riippumatta siitä, missä missä päin Suomea he asuvat. Seksuaalirikosten uhrien tukikeskusten asiakkaat ovat tyypillisesti haavoittuvassa asemassa, ja siksi on erityisen tärkeää, että he saavat tarvitsemansa avun aina heti rikoksen tapahtumisen jälkeen.

Myös perusterveydenhuollon mielenterveystyö muuttuu maksuttomaksi, samoin kuin kouluterveydenhuolto kaiken ikäisille. Mielenterveydestä huolehtimisella on tänä aikana erityisen kauaskantoiset vaikutukset ihmisen hyvinvoinnin ja jaksamisen suhteen, mikä heijastuu lopulta myös kansantalouteen. Vaikka sitä ei ehkä äkkiseltään uskoisi, mielenterveyspalveluihin panostaminen on tehokas työllisyystoimi.

Samaan aikaan myös terveydenhoidon maksukattoa laajennetaan esimerkiksi suun terveydenhuoltoon, muihinkin terapioihin kuin fysioterapiaan, tiettyihin etäpalveluihin ja toimeentulotuesta maksettaviin asiakasmaksuihin sekä tilapäiseen kotisairaanhoitoon ja kotisairaalahoitoon. Maksukatolla varmistetaan se, ettei useista erillisistä käynneistä muodostu kokonaisuudessa ylivoimainen hintalappu. Hammaslääkärille pitää päästä, vaikka samaan aikaan selkä vaatii käyntejä fysioterapeutilla. Tästä päätöksestä hyötyvät myös pitkäaikaissairaat.

Asiakasmaksujen alentamisen lisäksi olemme jo viime vuonna korottaneet pienituloisten perusturvaa. Peruspäiväraha, työmarkkinatuki sekä muut sairausvakuutuslain mukaiset vähimmäismääräiset päivärahaetuudet nousivat 20 euroa kuukaudessa, lapsilisän yksinhuoltajakorotus kymmenen euroa kuukaudessa ja neljännen ja sitä useamman lapsen lapsilisiä korotettiin kymmenellä eurolla kuukaudessa. Myös täysimääräisen elatustuen tasoon tuli seitsemän euron korotus.

Voimme rakentaa Suomen uudelleen vain niin, että pidämme kaikki mukana kelkassa.