Atte Harjanne: Ilmastonmuutos uhkaa turvallisuutta

11.11.2020

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne korostaa laajan turvallisuuskäsityksen merkitystä 11.11. pitämässään ryhmäpuheessa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Erityisesti ilmastoturvallisuus vaatii toimia kaikilla ulko- ja turvallisuuspolitiikan osa-alueilla.

–Ilmastonmuutos nousee selonteossa perustellusti entistä vahvemmin esille. Nopeasti muuttuva ilmasto uhkaa turvallisuutta itsessään. Äärisääilmiöt ja elinolojen ja elinkeinojen edellytysten heikentyminen synnyttävät jännitteitä ja epävakautta jo nyt, ja jollemme saa päästöjä nopeasti pysyvään ja jyrkkään laskuun, seuraukset ovat monta kertaa hirvittävämpiä, Harjanne sanoo.

Selonteko käsittelee monipuolisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön haasteita.

–Lämpenevä ilmasto, köyhtyvä luonto, pandemiat, suurvaltakilpailun paluu ja demokratian haastaminen heittävät varjoja tulevaisuuden ylle. Haasteiden edessä ei pidä kuitenkaan hukata toivoaan tai käpertyä sisäänpäin, vaan tehdä oma osansa ja enemmänkin turvallisemman maailman puolesta, Harjanne toteaa. 

Harjanne korostaa arvojen merkitystä ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat keskeisiä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa. 

–Nämä arvot sitovat meidät myös osaksi demokraattisten maiden yhteisöä, joka toivottavasti vahvistuu ja laajenee Yhdysvaltojen palatessa aktiivisempaan ja rakentavampaan rooliin maailman näyttämöllä, Harjanne lisää.

Lue koko puhe.