Atte Harjanne: Suomen talous tarvitsee kilpailua ja investointeja

19.02.2022

– Yksi liian vähän puhuttu talous- ja elinkeinopolitiikan osa-alue on kilpailupolitiikka. Markkinoiden tehokkuus perustuu toimivaan ja terveeseen kilpailuun, jossa yrityksillä on kannustimet huolehtia siitä, että hinta ja laatu ovat kohdillaan, kuvasi Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne talouden toimintaa vihreiden puoluevaltuuskunnassa lauantaiaamuna.

Harjanne korosti toimivan kilpailun merkitystä koko Suomen talouden toimivuudelle ja kilpailukyvyn varmistamiselle.

– Suomessa puhutaan usein Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukyvystä. Toimiva kilpailu tukee myös kilpailukykyä. Kilpailtu markkina on hedelmällinen maaperä uusille ideoille, ja dynaamisessa taloudessa jalostuu tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä liikeideoita ja yrityksiä, jatkoi Harjanne.

Harjanne korosti kuitenkin, että Suomessa kilpailukykypuhe johtaa useimmiten markkinoita vääristävään ja kilpailua rajoittavaan toimintaan, mikä on tehokkaalle talouden toiminnalle haitallista. Kun kilpailu vääristyy tukitoimien myötä, kärsii tilanteesta myös kuluttaja.

– Liian usein kilpailukyvyn varjolla perustellaan kuitenkin enemmän yritysten tukemista kuin kilpailun edistämistä. Pahimmillaan se vääristää markkinoita ja estää uusia ja pieniä yrityksiä menestymästä. Lopulta toimivasta ja reilusta kilpailupolitiikasta hyötyvät niin kuluttajat, yritykset kuin julkinen talouskin.

Harjanne kävi läpi myös tarvetta investoinneille sekä ennakoitavalle toimintaympäristölle. Selkeä ja kunnianhimoinen sitoutuminen Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen auttaa myös yrityksiä tekemään investointeja kestävämpään tulevaisuuteen.

– Suomen talous tarvitsee myös investointeja. Kulutuksen kohtuullistamisen ja kestävämpien elämäntapojen ohella siirtymä hiilinegatiiviseen ja ekologisesti kestävään yhteiskuntaan edellyttää uutta energiantuotantoa ja uusia teollisuuslaitoksia. Suomen onkin syytä olla houkutteleva ympäristö investoinneille. Se edellyttää sääntelyltä ennakoitavuutta ja jatkuvuutta – aito sitoutuminen hiilineutraalisuustavoitteeseen on hyvä esimerkki tästä, sanoi Harjanne.

– Painetta lupaprosessien sujuvoittamiseen selkeästi on. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ympäristönsuojelun tasosta tai tavoitteista pitäisi tinkiä pätkääkään – enemmänkin päinvastoin. Olennaista on, että luvitus ja muu sääntely on tarkoituksenmukaista ja ennakoitavaa samalla kun markkinoiden muu sääntely ja ulkoishaittojen hinnoittelu huolehtii siitä, että investoinnit vievät maata ja maailmaa ekologisempaan suuntaan, totesi Harjanne.

Lue koko Atte Harjanteen puoluevaltuuskuntapuhe täältä: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/atte-harjanteen-puhe-vihreiden-puoluevaltuuskunnassa-19-2-2022/