Budjettiriihestä mittavia ilmastotoimia – työ kuitenkin jatkuu

10.09.2021

Hallitus sopi budjettiriihessä mittavasta ilmastopaketista, jolla rakennamme hiilineutraalia Suomea 2035. Ilmastotoimia laitetaan taas ensi vuonna liikkeelle puolen miljardin euron edestä. Meille Vihreille oli tärkeää, että tavoitteiden lisäksi myös valitut toimet ovat uskottavia ja riittäviä. Siksi paketti tullaan vielä arvioimaan tutkijoiden ja asiantuntijoiden voimin. Tämän pohjalta tarvittavista lisätoimista päätetään maaliskuussa. Työmme ilmastokriisin torjumiseksi hallituksessa jatkuu.

Vihreät lähti hallitukseen ennen kaikkea torjumaan ilmastonmuutosta. Kuluneen kesän kuivuus ja helteet sekä toisaalla hirmumyrskyt ja tulvat ovat hälyttävä osoitus siitä, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo täällä. Ilmastokriisin torjunnalla on kiire.

Runsas kaksi vuotta sitten hallitusohjelmassa asetimme Suomen hiilineutraaliustavoitteeksi vuoden 2035, joka oli Ilmastopaneelin mukaan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Arvioimme tämän kevään kehysriihessä, että jo puolet tavoitteeseen pääsemiseen tarvittavista päätöksistä oli tehty. Nyt budjettiriihessä tehtävämme oli löytää linjat ja keinot toiseen puolikkaaseen. Budjettiriihi olikin ilmastoriihi.

Jo ennakkoon tiesimme, että teollisuudessa ja energiantuotannossa ilmastotyö on edennyt harppauksin. Viime vuonna laadituissa ilmastotiekartoissa teollisuuden alat löysivät itse mittavat päästövähennysmahdollisuudet kohti toimintansa hiilineutraalisuutta. Päästövähennysten taustalla vaikuttaa EU:n päästökauppa, jossa teollisuus ja energiantuotanto ovat mukana. Päästökauppa varmistaa, että hiilipäästöillä on hinta ja puhtaat ratkaisut ovat edullisempia ja houkuttelevia. Päästökauppa onkin erinomainen osoitus siitä, että politiikan keinoin voidaan saada sekä päästövähennykset etenemään että luoda kannusteita uusille puhtaille innovaatioille.

Päästökaupan ulkopuolella eli esimerkiksi liikenteessä, maataloudessa, työkoneissa, pienteollisuudessa ja rakennusten erillislämmityksessä kannusteet päästövähennyksiin eivät ole samalla tavalla kohdallaan. Näillä sektoreilla hiilen hinta ei näy riittävästi fossiilisten polttoaineiden hinnoissa. Näin puhtaat ratkaisut eivät ole aina  edullisempia eikä niiden kehittämiseen ole samanlaista kannustetta kuin päästökaupan piirissä. Neuvotteluissa keskiöön nousikin juuri tämä taakanjakosektori.

Pitkien neuvottelujen jälkeen löysimme yhdessä sovun ilmastopaketista, joka parhaimmillaan voi oikealla toteutuksella johtaa jopa hiilinegatiivisuuteen jo vuonna 2035. Paljon jää kuitenkin kiinni toteutuksesta.

Vihreitä ratkaisuja budjettiriihestä

Vihreiden kädenjälki näkyy paketissa vahvasti. Saamme nopeasti eteenpäin monia tärkeitä ilmastotoimia, kuten kunnille velvoitteen tehdä ilmastosuunnitelmia, uusia tukia öljylämmityksestä luopumiseen, vauhtia sähköautojen latauspisteiden ja biokaasuinfran rakentamiseen, täyssähköautojen autoveron poistaminen sekä kauan odotettu lämpöpumppujen veroale. Kokonaisuudessaan laitamme ensi vuonna ilmastotoimia liikkeelle jopa puolen miljardin euron edestä. Vauhditamme myös merituulivoimaa ja geotermistä energiaa. Toisaalta saimme paketista poistettua myös esimerkiksi esityksen uudesta maakaasun fossilituesta.

Olisimme Vihreinä olleet kuitenkin valmiita paljon rohkeammin puhtaamman tulevaisuuden mahdollisuuksiin katsovaan pakettiin. Tästä esimerkiksi hiilipäästöjen hintaan vaikuttavat keinot jäivät vielä linjaamatta. Siksi paketin toimien riittävyys huoletti meitä. Tämän takia on olennaista, että vaadimme ja saimme mukaan perälaudan, joka varmistaa, että hiilineutraaliuteen päästään. Perälautakirjauksella hallitus sopi, että nyt tehty ilmastopaketti arvioidaan yhdessä tutkijoiden kanssa ja että hallitus tekee maaliskuussa 2022 tarvittaessa lisäpäätöksiä lakiin kirjattavista tai taloudellisista ohjauskeinoista, kuten fossiilisten energiaverojen korotuksista.

Ilmastopaketin positiivisia viestejä oli esimerkiksi liikenteen ilmastotyö, joka näyttäisi arvioiden mukaan etenevän vauhdilla erityisesti sähköautojen yleistymisen myötä, ja siksi pystyimme lisäämään liikenteen päästövähennystavoitetta aiemmasta. Liikenteen päästökaupasta päätöksiä tehdään on jo tänä syksynä, kuten viime keväänä hallituksen päättämässä fossiilisen liikenteen tiekartassa sovimme.

Puutumme myös maatalouden koko 2000-luvun paikallaan junnanneisiin päästöihin lisäämällä kosteikkoviljelyä, ilmastoystävällisen rehun käyttöä ja edistämällä maankäyttömuutosmaksua. Maatalouden päästövähennyksistä tullaan syksyn mittaan linjaamaan lisää EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kotimaisessa toimeenpanossa ja maankäyttösektorin ilmastosuunitelman yhteydessä.

Pystymme myös tukemaan teollisuuden ja energiantuotannon nopeasti etenevää työtä, sillä teimme keväällä päätöksen käyttää puolet EU elpymispaketista ilmastotoimiin. Näin saammekin liikkeelle jo ensi vuodelle tukia niin uusille energiaratkaisuille kuin vaikkapa teollisuuden prosessien sähköistämiseen. Ensi vuonna voimaan tulee myös kauan odotettu isojen lämpöpumppujen veroale, joka auttaa siirtymään puhtaaseen, polttoonperustumattomaan lämmöntuotantoon.

Olen tyytyväinen siihen, että riihen myötä ilmastokysymykset ovat vihdoin nousseet politiikan kovaan ytimeen. Riihiviikolla ilmasto sai ansaitsemansa painoarvon niin mediassa kuin politiikan pöydissä. Kyse ei ole enempää tai vähempää kuin planeettamme tulevaisuudesta ja elämämme ja taloutemme rakentamisesta kestävälle pohjalle.

Nyt sovittujen päätösten ja poliittisten linjausten pohjalta valmistellaan virkatyönä sunnitelmat loppuun. Tämän jälkeen saamme ilmastopaneelin, ministeriön asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten arvioita paketin riittävyydestä. Varaudumme siihen, että lisätoimia voidaan tarvita.

Samanaikaisesti konkreettiset ilmastotoimet etenevät kaiken aikaa. Tämä on tärkeää, sillä ilmasto ei odota ja jokaisella päästövähennystonnilla on merkitystä.