Eläinten hyvinvointia harrastustoiminnassa on parannettava – luolakoirakokeet elävillä ketuilla kiellettävä kokonaan

03.05.2024

Elävien kettujen käyttäminen luolakoirakokeissa on julmaa eikä millään tavalla välttämätöntä. Kokeet aiheuttavat eläimille kohtuutonta stressiä ja niihin liittyy myös eläinten loukkaantumisriski. Siksi elävien kettujen käyttö luolakoirakokeissa tulee yksiselitteisesti kieltää. Myöskään muussa harrastustoiminnassa kohde-eläimiä ei tule käyttää, jos toiminta vaarantaa niiden hyvinvoinnin.

Luolakoirien taipumuskokeen tarkoituksena on jalostustyön suunnittelua varten selvittää koirien taipumukset ja sopivuus luolassa työskentelyyn. Luolakoirien taipumuskokeissa käytetään eläviä kohde-eläimiä, kettuja, jotka altistuvat kokeissa ja harjoituksissa toistuvasti merkittävälle kärsimykselle ja stressille.

Elävien kettujen käyttäminen luolakoirakokeissa on julmaa, sillä kokeet aiheuttavat eläimille kohtuutonta stressiä ja niihin liittyy myös eläinten loukkaantumisriski. Maaliskuussa 2023 Oikeutta eläimille -järjestö julkaisi Vihdissä ja Mynämäellä salaa kuvattuja videoita, jossa näkyi, miten luolakoirat pannaan taipumuskokeissa vanerisiin keinoluoliin, jossa niitä odottaa elävä kettu. Eläinten välille annettiin kehittyä tappelutilanteita, vaikka se ei nykyisten koesääntöjen mukaan ole sallittua.

Elävien kettujen käyttö luolakoirakokeissa ei ole välttämätöntä harrastustoiminnan jatkumisen kannalta, sillä ne voisi hyvin korvata esimerkiksi mekaanisilla ketuilla.

Esitämme, että elävien kettujen käyttö luolakoirakokeissa tulee yksiselitteisesti kieltää. Myöskään muussa harrastustoiminnassa kohde-eläimiä ei tule käyttää, jos toiminta vaarantaa niiden hyvinvoinnin.

Eläimellä on itseisarvo — arvo, joka on riippumaton siitä, tuottaako eläin ihmiselle hyötyä tai huvia. Nykyisessä eläinten hyvinvointilaissa ei kuitenkaan suoraan rajoiteta kohde-eläinten käyttöä harrastustoiminnassa eikä lakiin ole kirjattu kategorista kieltoa kohde-eläinten käytöstä luolakoirien taipumuskokeissa. Siksi jätimme lakialoitteen, jossa rajoitetaan kohde-eläinten käyttöä harrastustoiminnassa ja kielletään yksiselitteisesti elävien kettujen käyttö luolakoirakokeissa.

Eläinten hyvinvointi tulee asettaa harrastustoiminnan vakiintuneiden käytäntöjen edelle.