Entiset ympäristöministerit: Nuoret ymmärtävät ilmastonmuutoksen vakavuuden, aikuisten on syytä toimia

19.03.2019

Vihreiden entiset ympäristöministerit, puolueen puheenjohtaja Pekka Haavisto, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi ja kansanedustaja Ville Niinistö vaativat puolueilta kortteja pöytään siitä, miten ilmastonmuutosta torjutaan ensi vaalikaudella.

– Nuorten ilmastolakko osoittaa, että nuoret ymmärtävät ilmastonmuutoksen vakavuuden ja ovat huolestuneita tulevaisuudestaaan. Nuorten viesti on painava, ja se on saanut myös monen aikuisen ymmärtämään ilmastotoimien kiireellisyyden. Me päättäjät olemme vastuussa nuorten tulevaisuudesta. Emme voi ohittaa vastuutamme kauniilla sanoilla, vaan vaaditaan tekoja, sanoo Satu Hassi.

Vihreiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2030. Tämä tarkoittaa, että siihen mennessä päästömme on saatu niin pieniksi, että ne eivät ylitä metsiemme ja maaperämme muodostamia hiilinieluja. Vihreät vaatii, että fossiilisille polttoaineille asetetaan eräpäivät, metsien ja maaperän hiilinieluja kasvatetaan johdonmukaisesti ja ilmastolle haitallisten tukien alasajo aloitetaan heti.
 
–  Seuraavat kymmenen vuotta ratkaisevat pystymmekö hillitsemään lämpenemisen 1,5 asteeseen. Siksi tulevissa eduskunta- ja eurovaaleissa tarvitaan kaikilta puolueilta konkreettiset ehdotukset, miten saamme Suomen päästöt laskuun ja hiilinielut kasvuun. Kahdeksan puolueen parin kuukauden takainen julkilausuma on ehdoton minimi ilmastotoimille, mutta nyt näyttää, että osa haluaa irtautua siitäkin, ihmettelee Ville Niinistö. 
 
On tärkeää, että siirtymä ilmastoystävälliseen Suomeen tehdään oikeudenmukaisesti niin, että kaikki pysyvät mukana. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta ympäristöhaittojen verotukseen. Pienituloisille uusien veromallien vaikutukset on korvattava esimerkiksi veronkevennysten tai tulonsiirtojen kautta.
 
– Tarvitaan reilun muutoksen ohjelma. Kaikki on pidettävä mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Huolehditaan siitä, että ympäristön hyväksi tehtävät toimet eivät lisää eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Myös maan eri osissa asuvien ihmisten tilanteet on otettava huomioon, sanoo Pekka Haavisto.

– On luotava tapoja tukea tavallisia kansalaisia vähemmän päästävän auton hankinnassa tai vähäpäästöisempään lämmitykseen siirryttäessä. Reilun muutoksen ohjelman tulee luoda uusia työpaikkoja ympäristöystävällisille aloille ja kompensoida pienituloisimmille ekologisesta rakennemuutoksesta aiheutuvia kuluja, Haavisto jatkaa.