Feministinen perhevapaauudistus auttaa myös isiä

16.09.2021

Uudessa perhevapaamallissa molemmille vanhemmille kiintiöidään reilu neljä kuukautta vanhempainvapaata. Kun isille kiintiöidään oma jakso, tasa-arvo perheissä vahvistuu, hoivavastuu jakautuu tasaisemmin ja naisten työmarkkina-asema paranee. Uudistus astuu voimaan 1.8.2022.

Lapsen saaminen on tähän asti heikentänyt merkittävästi tasa-arvoa: naiset käyttävät peräti yhdeksän kymmenestä kaikista vanhempainvapaista. Tämä hidastaa naisten palkkakehitystä ja työuralla etenemistä sekä pienentää eläkettä. Naisen euro on edelleen vain 84 senttiä, osittain perhevapaiden takia. Nyt tähän tulee muutos.

Isilläkin on yhtäläinen oikeus vanhemmuuteen. Useiden tutkimusten mukaan tehokkain tapa lisätä isien vanhempainvapaiden käyttöä on kiintiöidä isille oma jakso. Nyt tehdäänkin muutos suomalaisessa työkulttuurissa: vanhempainvapaiden tasaisempi jakautuminen tarkoittaa, että myös isä jää lähtökohtaisesti pidemmälle vanhempainvapaalle. Tällöin myös sijaisten tarve kasvaa, mikä irrottaa isän vahvemmin keskittymään arkeen lapsensa kanssa.

Tällä hetkellä joka viides isä ei pidä lainkaan perhevapaata. Vahvistamme juuri isien oikeutta vanhempainvapaiden pitämiseen, mikä syventää lapsen ja isän välistä suhdetta ja isien vanhemmuutta. Se on merkittävä tasa-arvoteko. Pienellä lapsella on oikeus myös isän kanssa vietettyyn aikaan ja isällä velvollisuus hoitaa oma osuutensa lasten ja kotitöiden hoidosta.

Hallituksessa tekemämme perhevapaauudistuksen myötä vanhempainvapaat ja hoivavastuu jakautuvat tasaisemmin. Uudistus lisää lasten ja perheiden hyvinvointia, kaventaa sukupuolten välisiä palkkaeroja ja pitkällä tähtäimellä myös eroja eläkkeissä.

Perhevapaat jaetaan jatkossa niin, että molemmat vanhemmat saavat lähtökohtaisesti noin 6,5 kuukautta vanhempainvapaata. Niistä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle noin kahden ja puolen kuukauden verran, mikä tarkoittaa, että molemmat vanhemmat saavat oman reilun neljän kuukauden luovuttamattoman kiintiön. Lisäksi raskaana oleva vanhempi saa 40 päivää raskausrahaa, joka aloitetaan joustavasti 14–30 päivää ennen synnytystä. Uudistuksessa pidennetään ansiosidonnaisen vanhempainvapaan kestoa siihen asti, kunnes lapsi on noin vuoden ja yhden kuukauden ikäinen.

Perheet ovat moninaisia

Perheet eivät monestikaan muodostu vain yhdestä isästä ja yhdestä äidistä. Lapsiperheistä joka kolmas on monimuotoinen, eli esimerkiksi sateenkaariperhe, apilaperhe, yhden vanhemman perhe, adoptioperhe, uusperhe tai sijaisperhe. Vihreille uudistuksessa on alusta asti ollut tärkeää, että perhevapaamallin on kohdeltava yhdenvertaisesti monimuotoisia perheitä.

Sukupuolittuneista termeistä äitiys- ja isyysraha luovutaan, ja ne korvataan vanhempainrahalla ja raskausrahalla, joka on synnyttävälle vanhemmalle. Sateenkaariperheiden kannalta tämäkään malli ei ole vielä täydellinen, sillä se ei huomioi ideaalilla tavalla useamman kuin kahden huoltajan perheitä. Suunta on kuitenkin oikea.

Lisäksi perhevapaita voi käyttää huomattavasti nykyistä joustavammin. Vanhempainvapaata voi nostaa puolitettuna tai osissa, jolloin perhevapaita voi jakaa pidemmälle ajalle ja siirtymä takaisin työelämään ei ole pienen lapsen vanhemmalle niin äkkinäinen. Samalla varhaiskasvatuslakia muutetaan niin, että lapsen oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy reilut kolme kuukautta, jos vanhempi pitää perhevapaita osissa. Tämä on tiettyyn päiväkotiin tottuneen lapsen etu ja helpottaa arkea, kun rutiinit eivät mene joka kerta uusiksi. Vanhemmilla on oikeus käyttää vanhempainvapaata siihen asti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Vihreiden tavoitteena on pidentää vanhempainvapaan kestoa siihen asti, kunnes lapsi on puolitoistavuotias. Myös kotihoidontukea on kyettävä uudistamaan. Nyt päätetty perhevapaauudistus on askel oikeaan suuntaan, mutta lapsi- ja perheystävällisen Suomen rakentamiseksi tarvitaan jatkossakin toimia.