Hallitusohjelmasta unohtui kokonaan luomutuotannon edistäminen

31.07.2023

Orpon hallitusohjelmassa tunnistetaan, että kotimaisen elintarviketuotannon kestävyys ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä. Ohjelmassa tavoitellaan maatalouden kannattavuuden parantamista sekä suomalaisen ruuan vientipotentiaalin parempaa hyödyntämistä. Toimenpiteistä on tyystin unohtunut luomutuotanto. Sitä ei mainita sanallakaan, vaikka luomu on ratkaisu moniin maatalouden kestävyyshaasteisiin.

Luomutuotannon keskiössä on ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointi. Hiljattain julkaistun laajan saksalaistutkimuksen mukaan luomuviljelyn ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöt ovat tavanomaista tuotantoa pienemmät – myös tuotekiloa kohti laskettuina. Tieto poikkeaa aikaisemmasta tutkimuksesta. Luomu on parempi myös luonnon monimuotoisuudelle ja suoja tauteja ja tuholaisia vastaan on luonnostaan vahvempi.

Maatalouden kannattavuuden parantamistoimia suunniteltaessa on huolehdittava luomutuotannon kannattavuuden säilymisestä. Nyt on toimittu toisin, kun muutokset maataloustuissa vähentävät luomutilojen tukia. Aiemmin on voinut saada luomutukien lisäksi tukea luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Tänä vuonna näin ei monien tukien osalta enää ole. Joillekin tiloille onkin kannattavampaa siirtyä pois luomutuotannosta, sillä luomuviljely ei tällä hetkellä palkitse viljelijää. Tämä ei ole lainkaan tarkoituksenmukaista.

Jotta luomutuotanto voisi olla merkittävä osa ruuantuotannon kestävyysmurrosta, sitä on edistettävä ja tuettava. Tavoitteeksi tulisi asettaa luomun peltopinta-alan tuplaaminen 30 prosenttiin kokonaisviljelyalasta vuoteen 2030 mennessä. Luomutukia tulee kehittää vähittäistä siirtymistä tukevaksi, luomun sertifiointikäytäntöjä keventää, turvata luomutuotannon tutkimus- ja kehitysresurssien riittävyys sekä lisätä luomuruuan osuutta julkisissa hankinnoissa.

Luomutuotannon lisääminen vähentää typpipäästöjä ilmakehään ja vesistöihin sekä vähentää riippuvuutta ulkomailta tuotavista lannoitteista. Tukipolitiikalla on varmistettava, että luomuun siirtymisen kannusteet ovat kunnossa. Nyt on oikea aika tukea luomutuottajia.

Tiina Elo, Krista Mikkonen ja Jenni Pitko

Teksti on julkaistu alun perin Maaseudun Tulevaisuuden mielipidepalstalla 11.7.2023.