Isien toive voidaan toteuttaa uudistamalla perhevapaat

09.11.2017

Mitä yhteistä on #MeToo-kampanjalla, naisten palkkapäivällä ja EU:n tasa-arvoindeksillä? Ne kaikki ovat viimeaikaisia muistutuksia siitä, että tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu Suomessakaan. Sipilän hallituksen teot tasa-arvon edistämiseksi ovat jääneet olemattomiksi. Vihreiden mielestä on korkea aika tarttua toimeen tosissaan.

Vihreiden tulevaisuusbudjetissa satsataan tasa-arvoon. Meidän valintamme tasaavat tuloeroja, kasvattavat naisten käytettävissä olevia tuloja 0,43 % ja vähentävät miesten vastaavia 0,17 %.

Tärkeä keino tasa-arvoon on perhevapaauudistus. Me haluamme lisää isiä kotiin ja äitejä työelämään. Vapaihin tarvitaan myös nykyistä enemmän joustoa, jotta perheet voivat pilkkoa ja jaksottaa vapaita paremmin omaan arkeensa sopiviksi.

Isät tutkitusti toivovat lisää aikaa lasten kanssa. Lähes joka kolmas isistä haluaisi lisää isyysvapaapäiviä voidakseen jäädä kotiin hoitamaan lapsia. Näin sanovat monenlaiset isät palkkapussin paksuudesta, ammatista tai koulutuksesta riippumatta.

Perhevapaauudistuksessa isien toive voidaan toteuttaa. Tiedämme, että valtaosa isistä käyttää heille kiintiöityjä vapaita – ja siihen se sitten jääkin. Vain joka kymmenennessä perheessä vapaasti jaettavia perhevapaita on isien käytössä. Lähtökohta monella työpaikallakin on se, että isälle kuuluu vain korvamerkitty osuus, muita perhevapaita ei isien oleteta pitävän.

Muutama viikko on hurjan lyhyt aika olla läsnä lapsen arjessa. Sen vuoksi Vihreät ehdottaa, että isille korvamerkittyä perhevapaata pidennetään viiteen kuukauteen. Mitä enemmän isät ovat kotona lasten ollessa pieniä, sitä vahvempi isän ja lapsen koko elämän mittaisesta suhteesta muodostuu. Isien läsnäolo kotona näkyy myös tasaisempana vastuuna kotitöiden jaossa.

Samalla se parantaisi äitien mahdollisuuksia mennä töihin. Jakamalla hoivavastuuta tasaisemmin lisätään ajankäytön tasa-arvoa ja kavennetaan sitä takamatkaa, jolta äiti hoitovapaalta palatessaan lähtee uraansa rakentamaan. Samalla vähennetään nuoriin naisiin kohdistuvaa syrjintää työmarkkinoilla.

Uusi perhevapaamalli on hallituksen suunnittelupöydällä tänä syksynä. Me Vihreät haluamme varmistaa, että uudistuksesta tulee todellinen eikä se jää kosmeettiseksi näpertelyksi. Tarvitsemme perhevapaamallin, joka aidosti lisää isien mahdollisuuksia jäädä kotiin ja äitien mennä töihin sekä antaa perheille lisää joustavuutta vapaiden käytössä.